Günter Grass – patrząc z Gdańska. Wystawa w przestrzeni publicznej

Zapraszamy w maju na spacer do Parku Świętopełka przy ulicy Szerokiej na wystawę Günter Grass – patrząc z Gdańska, którą przygotowaliśmy wspólnie z Gdańską Galerią Güntera Grassa i Domem Chodowieckiego/Grassa.

12człowiek pogranicza

Wystawa ukazuje postać i twórczość pisarza-noblisty
i doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
a także jego powojenne kontakty z miastem urodzenia. W przestrzeni publicznej bezpośrednio sąsiadującej
z Galerią jego imienia prezentowane są również prace  z kolekcji gdańskiej, tym samym promując Güntera Grassa także jako twórcę sztuki wizualnej. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład gościnny dr Felicitas Söhner

3 kwietnia o godz. 16.45 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51)  dr Felicitas Söhner z Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie wygłosiła wykład na temat Aktion T4 und ‚wilde Euthanasie’ in den Heil- und Pflegeanstalten der NS-Zeit / Akcja T4 i ‚dzika eutanazja’ w ośrodkach opieki i szpitalach psychiatrycznych III Rzeszy (Pomorze Gdańskie i Bawaria). W spotkaniu licznie uczestniczyli studenci i wykładowcy filologii germańskiej, niemcoznawstwa oraz kulturoznawstwa, a także goście spoza kampusu. Dyskusję moderowała dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Fot. Magdalena Lemańczyk

wykład FS 1 3.4.2017

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacja „Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan”

Ukazał się tom pokonferencyjny XIII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan pod redakcją prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Publikacja zawiera artykuły członków naszej Pracowni:  tekst Janusza Mosakowskiego pt.  Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, Magdaleny Sachy Agent maszyn do szycia i trybun ludowy. Antoni Abraham jako „miejsce pamięci” Kaszubów, Felicitas Söhner Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci polsko-niemieckiego pogranicza, Elizy Szymańskiej Teatr jako przestrzeń pamięci – na przykładzie wybranych inscenizacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk Literatura pogranicza jako reprezentacja i medium pamięci. Teksty autobiograficzne o doświadczeniu Pomorza w perspektywie porównawczej (propozycje ujęcia).

Konteksty kulturowe Pomorzan

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Call for Papers

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji  Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIII-XX w.) / Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preußenland vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-24 czerwca 2017 roku. Współorganizatorami konferencji są Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) oraz Instytut Kaszubski w Gdańsku.

Przedmiotem interdyscyplinarnej refleksji są transkulturowe powiązania szlachty w Prusach w okresie od XVIII do XX wieku. Prusy ujmowane są zarówno jako krajobraz historyczny, jak i kulturowo wewnętrznie zróżnicowane pogranicze. Usytuowanie na pograniczu otwiera paletę perspektyw postrzegania obszaru – od strefy kulturowego kontaktu, poprzez położenie na styku Europy Zachodniej i Wschodniej, po status historycznego regionu, który po dzień dzisiejszy współdzielą różne państwa narodowe. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

***

To,  czy wierzymy w aksjomat wyboru czy nie,
zależy tylko i  wyłącznie od nas.

                                                                M.S.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania wspominkowego Pusty Pokój. Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Doroczne spotkanie Pracowni w Gołubiu (1-2 lipca)

Kolejne, czwarte doroczne  spotkanie Pracowni w Gołubiu za nami. Pogoda dopisała, więc podsumowanie minionego roku, dyskusja wokół zaprezentowanych projektów, przymiarki do planów na następny rok akademicki oraz wymiana ogólno- i wokółnaukowa mogły odbyć się  w „zielonej katedrze” stężyckich lasów.

W piątkowy wieczór uczestniczki odwiedziły XVIII Koncert na Dachu w Kłącznie, a w sobotę w ramach obserwacji uczestniczącej wzięły udział w XVIII Światowym Zjeździe Kaszubów we Wdzydzach.

Cieszy, że rośnie kolejne pokolenie „pograniczników”.

20160702_135436_resized

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Seminarium Pommern – Pomorze. Eine Region neu erzählen / Opowiedzieć region na nowo

Pracownia współorganizowała z Academią Baltica i Instytutem Kaszubskim w dniach 22-24 kwietnia w Sankelmarku k. Flensburga.

Od Rugii na zachodzie po Jezioro Żarnowieckie bądź Wisłę na wschodzie – granice niemieckiego Pommern i polskiego Pomorza mają ustalony zarys, a jednocześnie są płynne. Na Pomorzu mieszkali i mieszkają Polacy i Niemcy, Kaszubi, Żydzi i Ukraińcy. Jak postrzegają Pomorze/Pommern? Co oznacza dla nich Pomorze/Pommern? Jak można opowiedzieć na nowo  przeszłość tego krajobrazu kulturowego?

Celem spotkania była interdyscyplinarna refleksja nad funkcjonującymi narracjami o przeszłości Pomorza, wymiana doświadczeń badawczych w zakresie szeroko rozumianych badań pomorzoznawczych oraz upowszechnianie ich rezultatów wśród zainteresowanych tematyką uczestników, także spoza kręgów akademickich.

galeria zdjęć, kliknij zdjęcie poniżej

zdjęcie zbiorówka

Sankelmark zaproszenie

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie do lektury Polska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury

Ukazała się książka Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury. Edycja II. red. Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2015.
Książka stanowi pokłosie debaty, która miała miejsce w 2014 roku z inicjatywy prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Cieszymy się, że obydwaj redaktorzy tomu współpracują z nami, a Nasza Pracownia uczestniczyła w tym projekcie m.in. jako partner.

Polecamy lekturę!

Pobierz spis treści.

Link do raportów z debat http://instytutkaszubski.republika.pl/debata_00.html

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Debata „Solidarność wobec Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec Solidarności. Relacja

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zorganizowała w dniu 17.11.2015 r. debatę pt. „Solidarność wobec Niemców w Polsce – Niemcy w Polsce wobec Solidarności”.

W debacie moderowanej przez dr Magdalenę Lemańczyk z WSTiH w Gdańsku, współpracującej z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu, udział wzięli znamienici eksperci:

SONY DSC

Galeria zdjęć – kliknij zdjęcie powyżej

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe