Projekt „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej” – nauczanie poprzez badanie

Pracownia jest współorganizatorem projektu „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej”, realizowanego wspólnie z Instytutem Nauk o Teatrze, Filmie i Empirycznych Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Moguncji (Johannes Gutenberg Universität in Mainz). Projekt typu „nauczanie przez badanie” („Forschendes Lernen”) koordynują dr Oliwia Murawska (Moguncja) i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk). W ramach projektu  studenci antropologii kulturowej/etnografii Uniwersytetu w Moguncji realizują własne projekty badawcze dot. postrzegania siebie i obcego na Kaszubach. Projekt przewidziany jest na 2 lata i obejmuje cykl zajęć o różnym charakterze (seminaria, objazd naukowy i badania terenowe na Kaszubach 5.-12.5.2018, wykłady, warsztaty, zajęcia metodologiczne oraz ćwiczenia) – prezentacja projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej
Uczestniczą w nim także studenci filologii germańskiej (Kamila Gryguś, Martyna Łącka, Beata Knuth i Sylwia Jania), etnologii kaszubskiej z UG (Gracjan Fopke) oraz przebywający na praktyce na UG student slawistyki Uniwersytetu w Lipsku – Philipp Mierzwa. W wyniku projektu ma powstać wystawa oraz publikacja (katalog wystawy). Partnerami projektu są Instytut Kaszubski i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. W ramach projektu dr Borzyszkowska-Szewczyk przebywać będzie w semestrze zimowym 2018/19 jako visiting professor na Uniwersytecie w Moguncji.slajd 1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Prezentacja projektu badawczego dr Oliwii Murawskiej (Johannes Gutenberg Universität in Mainz)

23 marca  w budynku Neofilologii miała miejsce Oliwia Murawska prezentacja projektu 2
prezentacja projektu badawczego
dr Oliwii Murawskiej z Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg Universität in Mainz / Moguncja. Roboczy temat projektu to: Człowiek a krajobraz. Sieciowanie badaczy Kaszub na początku XX w.

Podczas spotkania zaprezentowano również  polsko-niemiecki projekt dydaktyczno-studencki „Kontynuacja i rewitalizacja kultury kaszubskiej”, który realizowany jest wspólnie z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza IFG.

plakat prezentacja projektu Oliwia Murawska Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska (sympozjum)

W piątek, 17 listopada 2017 w Centrum Kultury Morskiej przy ul. Tokarskiej
w Gdańsku odbyło się sympozjum Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, którego byliśmy współorganizatorem.

PLAKAT_GEDANIA_CASSUBIA_web (1)

Od szeregu lat nie milkną dyskusje wokół „kaszubskości Gdańska” czy też wzajemnych relacji Gdańska z kaszubskim „interiorem”. Okazuje się jednak, że ciągle są wątpliwości czy, na ile i w jakich formach kaszubskość jest komponentem tożsamości Gdańska i roli miasta w regionie. Dotyczy to zarówno kontekstu historycznego, kulturowego
(w tym literackiego), jak i artystycznego.

Sympozjum stanowiło pretekst do refleksji nad obecnością Kaszubów i kaszubszczyzny we współczesnym i historycznym krajobrazie kulturowym Gdańska. W opracowaniu jest publikacja pokonferencyjna.

Projekt plakatu: Dominika Skutnik

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa „Grass a Kaszuby/i” w 4G

Wystawa Grass a Kaszuby/i, zainspirowana literackimi obrazami Kaszub i Kaszubów w twórczości Grassa, eksponowana była w okresie od 10 listopada 2017 do 28 stycznia 2018 r. w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa przy ul. Szerokiej.  Pokazano prace gdańskich artystów: Piotra Józefowicza, Jacka Kornackiego, Doroty Nieznalskiej, Anny Orgaczewskiej, Michała Szlagi, Krzysztofa Topolskiego, Anny Włodarskiej, Krzysztofa Wróblewskiego i Wojciecha Zamiary. Kuratorem wystawy była Marta Wróblewska, inicjatorką i opiekunem merytorycznym Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, a Pracownia – partnerem instytucjonalnym.

web WF wystawa GRASS a KASZUBYi

Kaszubi, Kaszuby, kaszubskość są stałymi elementami gdańsko-pomorskich literackich światów i obrachunków z przeszłością w twórczości Güntera Grassa, nawet jeśli w recepcji jako takie nie zawsze odczytywane są w pełnym wymiarze. Poczynając od Blaszanego bębenka (1959) motywy kaszubskie – postaci, miejsca, krajobraz, elementy kaszubskiej historii i kultury codzienności – pojawiają się w różnym zagęszczeniu i odsłonach
w kolejnych jego tekstach. Kaszubskość należy do zbioru motywów prywatnych  –

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Obchody urodzin Chodowieckiego i Grassa

W dniach 15-16 października obchodzono  zaproszenie obchody 15-16.10.2017uroczyście rocznicę urodzin Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa. Odbyły się spacery tematyczne, promocje książek, koncerty…  Cykl wydarzeń koordynowały Gdańskq Galeria Güntera Grassa i Dom Chodowieckiego i Grassa, a Pracownia była partnerem przedsięwzięcia i współorganizatorem poszczególnych wydarzeń.

Program

 

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa GG na UG

W okresie 16 listopada do 15 grudnia 2017 roku na kampusie obejrzeć można było wystawę GG na UG. Spotkania z Günterem Grassem na Uniwersytecie Gdańskim.  Prezentowała niemalże 40 lat recepcji twórczości Güntera Grassa na Uniwersytecie Gdańskim.

Zaprezentowano m.in.:__PLAKAT_JPG_26.09.2017

  • badania grassoznawcze na UG wykaz publikacji 12.10.2017
  • spotkania z Günterem Grassem na uczelni
  • seminaria, konferencje, debaty
    i warsztaty dotyczące twórczości oraz recepcji artysty
  • uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UG
  • wykaz prac dyplomowych, magisterskich i doktoranckich, które powstały w ramach seminariów na UG. wykaz prac dr mgr i lic 12.10.2017

Wystawa GG na UG stanowiła jedno z wydarzeń wpisanych w gdańskie obchody jubileuszu 90. urodzin Güntera Grassa, doktora honoris causa UG oraz patrona Stowarzyszenia Güntera Grassa, które ma siedzibę w Instytucie Filologii Germańskiej.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Interdyscyplinarna konferencja Szlachta na pograniczu / Adel im Grenzraum

W dniach 22.-24. czerwca br.  odbyła się interdyscyplinarna konferencja Szlachta na pograniczu. Transkulturowe powiązania w Prusach (XVIIIXX w.) / Adel im Grenzraum. Transkulturelle Verflechtungen im Preussenland vom 18. bis zuDHI_Adel_ulotka facem 20. Jahrhundert.

Przedmiotem interdyscyplinarnej refleksji były  transkulturowe powiązania szlachty w Prusach w okresie od XVIII do XX wieku. Prusy ujmowano zarówno jako krajobraz historyczny, jak i kulturowo wewnętrznie zróżnicowane pogranicze, nie tylko  w wymiarze terytorialnym. Usytuowanie na pograniczu warunkuje paletę perspektyw postrzegania obszaru – od strefy kulturowego kontaktu, poprzez położenie na styku Europy Zachodniej i Wschodniej, po status historycznego regionu, który po dzień dzisiejszy współdzielą różne państwa narodowe.

Wystąpienia referentów dotyczyły szlachty jako społeczno-kulturowej grupy zarówno
w kontekście jej europejskich i transregionalnych powiązań, jak i zmiennych relacji podporządkowania, które warunkowały zróżnicowanie doświadczeń i społecznych strategii, obieranych przez jednostki i społeczności.

34 Waplewo zdjęcie grupowe

Zdjęcie: Agnieszka Kaźmierska
Relacja fotograficzna – kliknij na zdjęcie powyżej

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Günter Grass – patrząc z Gdańska. Wystawa w przestrzeni publicznej

Zapraszamy w maju na spacer do Parku Świętopełka przy ulicy Szerokiej na wystawę Günter Grass – patrząc z Gdańska, którą przygotowaliśmy wspólnie z Gdańską Galerią Güntera Grassa i Domem Chodowieckiego/Grassa.

12człowiek pogranicza

Wystawa ukazuje postać i twórczość pisarza-noblisty
i doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
a także jego powojenne kontakty z miastem urodzenia. W przestrzeni publicznej bezpośrednio sąsiadującej
z Galerią jego imienia prezentowane są również prace  z kolekcji gdańskiej, tym samym promując Güntera Grassa także jako twórcę sztuki wizualnej. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład gościnny dr Felicitas Söhner

3 kwietnia o godz. 16.45 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51)  dr Felicitas Söhner z Heinrich-Heine-Universität w Düsseldorfie wygłosiła wykład na temat Aktion T4 und ‚wilde Euthanasie’ in den Heil- und Pflegeanstalten der NS-Zeit / Akcja T4 i ‚dzika eutanazja’ w ośrodkach opieki i szpitalach psychiatrycznych III Rzeszy (Pomorze Gdańskie i Bawaria). W spotkaniu licznie uczestniczyli studenci i wykładowcy filologii germańskiej, niemcoznawstwa oraz kulturoznawstwa, a także goście spoza kampusu. Dyskusję moderowała dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Fot. Magdalena Lemańczyk

wykład FS 1 3.4.2017

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacja „Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan”

Ukazał się tom pokonferencyjny XIII Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan pod redakcją prof. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego. Publikacja zawiera artykuły członków naszej Pracowni:  tekst Janusza Mosakowskiego pt.  Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, Magdaleny Sachy Agent maszyn do szycia i trybun ludowy. Antoni Abraham jako „miejsce pamięci” Kaszubów, Felicitas Söhner Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci polsko-niemieckiego pogranicza, Elizy Szymańskiej Teatr jako przestrzeń pamięci – na przykładzie wybranych inscenizacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk Literatura pogranicza jako reprezentacja i medium pamięci. Teksty autobiograficzne o doświadczeniu Pomorza w perspektywie porównawczej (propozycje ujęcia).

Konteksty kulturowe Pomorzan

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe