Konferencja w Muzeum Śląskim „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne”

W dniach 16-18 października w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja pt. Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne. W ciągu trzech dni, spędzonych na czwartym piętrze pod powierzchnią ziemi (muzeum mieści się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Katowice”), z prezentacjami, referatami, posterami i głosami w dyskusji wystąpiło około 40 referentów. Członkini Pracowni dr Magdalena Sacha podzieliła się swoimi refleksjami na temat autoprezentacji Kaszubów oraz prezentacji grup wysiedlonych – Słowińców i pomorskich Niemców w referacie pt. Pomorskie skanseny – pomorskie opowieści.

MŚ18102019
Fot. dr Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa „Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub”

W dniach 4  – 31 października w budynku Neofilologii na Kampusie Oliwa UG pokazaliśmy wystawę fotograficzną Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. Ekspozycja wizualizuje doświadczanie Kaszub przez studentów antropologii kulturowej/etnografii z Moguncji. Dwa semestry intensywnie zajmowali się poznawaniem kultury i historii regionu. Podczas tygodniowego objazdu i badań terenowych na Kaszubach w maju 2018 roku, wprowadzając w życie metodę etnografii sensorycznej, za pomocą wszystkich zmysłów  poznawali Kaszuby w ich kulturowej specyfice.

DSC_2787 _2

Z pomocą fotografii studenci z Moguncji podjęli próbę ukazania, w jaki sposób przeżywali, przewędrowali, obserwowali oraz wizualizowali region. Kiedy i w jaki sposób początkowo obce Kaszuby stały się swojskimi. Kiedy i w jaki sposób powstaje przestrzeń pomiędzy, pozwalająca przezwyciężyć dychotomię w matrycy percepcji?

Wystawę otworzył prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej UG, który od początku wspierał przedsięwzięcie. O projekcie  opowiedzieli Martin Koch – w imieniu studenckiego kuratorium i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk jako współkuratorka ze strony polskiej.

DSC_2867

Otwarciu wystawy towarzyszyła dyskusja panelowa Pomiędzy swojskością a obcością. Odkrywanie kaszubskości Gdańska, w której udział wzięli: dr Jan Daniluk, Magdalena Kalisz i prof. dr hab. Maria Mendel. Rozmowę poprowadziła  Miłosława Borzyszkowska.

DSC_2930 _2

Wystawa stanowi inspirację dla interdyscyplinarnego wykładu ogólnouczelnianego Pomiędzy swojskością a obcością. Kaszubszczyzna wczoraj i dziś, zorganizowanego wspólnie z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG.

poster_20.09.19-page-001

Więcej o wystawie i wykładach: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa i katalog Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen Kultur możemy pokazać wyniki naszej pracy. Zaproszenia, plakaty i elementy wystawy Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei zostały odebrane z drukarni. Dotarły już do Moguncji, gdzie 25 czerwca w centrum wystawienniczym Schule des Sehens [Szkoła Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität odbędzie się wernisaż wystawy. W październiku pokażemy ją na UG (zaczynamy 4 października!), a potem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie i Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Zapraszamy!

zaproszenie Einladung Mainz 25_6_2019

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zajęcia w terenie

Wyruszyliśmy w Miasto.
I rok niemcoznawstwa udał się na spacer tematyczny GDAŃSK – MIASTO POGRANICZA w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Niektórzy  po raz pierwszy uwiecznieni zostali na zdjęciu z Neptunem. Po drodze odwiedziliśmy Filię Gdańską Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej przy ul. Mariackiej, która gromadzi i udostępnia (!) zbiory dotyczące Gdańska i regionu.
Natomiast I rok MSU filologii germańskiej podczas wykładu Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe poznawał GDAŃSK ŚLADAMI ŻYDOWSKIMI. Przy okazji odwiedziliśmy Turbota – rzeźbę Güntera Grassa „Turbot pochwycony”, która stoi przed Gdańską Galerią Güntera Grassa /4G przy ulicy Szerokiej. Bo warto przypomnieć, że Grass jest autorem powieści „Z dziennika ślimaka” (niem. 1972), w której jedną z płaszczyzn narracyjnych stanowi historia gdańskich Żydów…

niemcoznawcy na szlaku 2019 bz

A II rok niemcoznawstwa w dniu 4 czerwca w ramach wykładu konwersatoryjnego Pamięć zbiorowa w cieniu drzew przed Biblioteką Pod Żółwiem zrealizował temat PAMIĘĆ POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA KULTUROWEGO a następnie, stosując metodę obserwacji uczestniczącej, wziął udział w Święcie Wolności i Solidarności.
Pogoda dopisała, humory również. Zajęcia prowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

wykład prof. Goro Christopha Kimury z Tokio

Kilka migawek z wykładu gościnnego prof. Goro Christopha Kimury (Sophia University w Tokio), który miał miejsce 12 marca 2019 r. W wystąpieniu Strategie transgranicznej komunikacji: Perspektywa polsko-niemiecka z japońskiego punktu widzenia / Strategien grenzüberschreitender Kommunikation: Deutsch-polnische Perspektiven (aus japanischer Sicht) nasz gość przedstawił wyniki swoich badań w strefie przygranicznej. To było niezwykle inspirujące spotkanie. Dziękujemy!
DSC_0032Cieszymy się również z licznego udziału studentów filologii germańskiej i niemcoznawstwa, pracowników UG oraz gości – dr Ralfa Bohrmanna (Landesmuseum Innsbruck), dr Oliwii Murawskiej (JGU Mainz) oraz prof. Miloša Řezníka (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na wykład gościnny prof. Goro Christopha Kimury

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie wykład prof. Goro Kimura

Prof. Goro Christoph Kimura jest socjolingwistą i germanistą. Ukończył studia na Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska

Kontynuując cykl wydarzeń Gedania Cassubia zapraszamy w semestrze zimowym 2018/19 na interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany: Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska. Pierwszy wykład już w poniedziałek 8 października o godz. 17.00. Dla gości z zewnątrz kampusu – wstęp wolny.
Wykład organizowany jest we współpracy z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG oraz Instytutem Kaszubskim.

baner Gedania Cassubia

Harmonogram_GedaniaCassubia_2018_

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Obrony prac dyplomowych 2018

Nowy rok akademicki już biegnie… A my cieszymy się jeszcze obronionymi w 2018 r. pracami dyplomowymi, które dotyczą zakresu badań Pracowni. Sylwia Jania przygotowała pracę Zur Bildung intellektueller Netzwerke. Briefwechsel zwischen Günter Grass und Erwin Lichtenstein, Veronika Stashevska – Der Mensch und die Historie in der Postmemory-Erzählung von Katja Petrowskaja „Vielleicht Esther“ a Weronika Rajek – Die Konstruktion weiblicher Figuren im Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja. Prace powstały na seminarium licencjackim dr Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk.sdr

Na zdjęciu: Tegoroczne absolwentki filologii germańskiej i autorki prac wraz z recenzentkami – prof. Marion Brandt i dr Elizą Szymańską, przewodniczącą komisji egzaminacyjnej – dr Martą Turską oraz promotor (lipiec 2018).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa „Smaki pamięci – pamięć smaków”

plakat Teatr Gotowania 2018-page-001Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa Smaki pamięci - pamięć smaków. Spektakl literacko-kulinarny odbędzie się w Tawernie Mestwin, w Domu Kaszubskim przy ul. Straganiarskiej 20 we wtorek 16 października o godz. 18.30.

Wystąpią tradycyjnie Maciej Kraiński, Jerzy Kiszkis i Florian Staniewski. Muzyczną oprawę zapewni Cezary Paciorek, a kompozycje smakowe – Kazimiera Zajączkowska, właścicielka galerii i restauracji Tawerna Mestwin. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu

Taką formę zajęć bardzo lubimy… W dniu 14 maja miał miejsce objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu. Temat pogranicze rozpoczął polsko-niemieckie seminarium filmowe „Kriegs- und Diktaturerfahrung in Polen und in Deutschland im Spiegel von Spielfimen / Doświadczenie wojny i dyktatury w Polsce i w Niemczech w obrazie filmowym”, przeprowadzane w dniach 13-20 maja 2018 Piaśnica 1awspólnie przez germanistów i historyków Uniwersytetu Gdańskiego i Heinrich-Heine-Universität / Düsseldorf . W projekcie uczestniczy 20 studentów i 5 wykładowców  (prof. Marion Brandt, prof. Volker C. Dörr, prof. Arkadiusz Janicki, prof. Christoph Nonn i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk) . Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe