Wystawa Medicin in the Baltic Sea Region

Zapraszamy do odwiedzin wystawy online Medicin in the Baltic Sea region. Zrealizowana została w ramach projektu studenckiego na seminarium współprowadzonym przez dr Felicitas Söhner, członkinię naszej Pracowni, na Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie.

Wystawa pokazuje innowacje, konflikty i współpracę (networks) w zakresie medycyny w północnej Europie. Uczestnicy projektu szukali odpowiedzi na pytanie, jak przebiegał transfer wiedzy w zakresie medycyny w rejonie Morza Bałtyckiego, a także o warunkujące zsieciowanie osobiste relacje pomiędzy badaczami. Ekspozycja naświetla również kontekst polityczny i technologiczny tych kontaktów.

Nie bez znaczenia jest termin przeprowadzenia seminarium – semestr letni 2020, zdominowany światową i europejską debatą dotyczącą strategii walki z Covidem 19.

Link do wystawy https://balticmedicine.wordpress.com/

wystawa Felicitas oprac

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na wykład gościnny online prof. Renaty Makarskiej

Dziwne te czasy w cieniu koronawirusa. Tęsknimy za bezpośrednim kontaktem ze studentami, za salą wykładową oraz możliwością otwartej dyskusji. Niemniej nowe warunki motywują do szukania rozwiązań.

Zapraszamy  na otwarty wykład gościnny online prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji na temat Supermigranci, nowi Niemcy i pokolenie Podolskiego. Polscy migranci drugiej generacji w niemieckiej literaturze i kulturze. Wykład odbędzie się we wtorek 28 kwietnia o godz. 13.15.

plakat Renata Makarska 28.4.2020Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 27 kwietnia na adres narracjepogranicza@ug.edu.pl.

Renata Makarska – kulturoznawczyni, polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka. Kieruje Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (Germersheim). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład gościnny prof. Huberta Orłowskiego

Zapraszamy na wykład gościnny prof. Huberta Orłowskiego – badacza i człowieka (z) pogranicza. To co inspiruje w jego myśli, to rozmach teoretyczny i sztuka słowa, umiejętność syntezy poszerzonej filologii oraz siła oddziaływania społecznego.

zaproszenie wykład prof. Huberta OrłowskiegoZamknąć dokonania prof. Huberta Orłowskiego w kilku zdaniach to z wielu przyczyn jest niełatwe zadanie. Germanista, literaturoznawca z kulturoznawczym zacięciem. Wybitny znawca literatury i kultury niemieckojęzycznej XIX i XX wieku, zgłębiający m.in. mechanizmy powstawania i oddziaływania stereotypów w relacjach polsko-niemieckich. Profesor emerytowany Uniwersytetu Adama Mickiewicza, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk,

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa i cykl wykładów Pomiędzy swojskością a obcością. Kaszubszczyzna wczoraj i dziś

Wystawa wyruszyła już w dalszą drogę. Po Moguncji i Gdańsku, w dniach 15 listopada – 31 grudnia będzie można zobaczyć ją w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zapraszamy do Wejherowa, a na Uniwersytecie Gdańskim na cykl wykładów  Pomiędzy swojskością a obcością. Kaszubszczyzna wczoraj i dziś, które organizujemy wspólnie z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG.

poster_wyklady_30.09 (1)-page-001

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja w Muzeum Śląskim „Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne”

W dniach 16-18 października w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się konferencja pt. Opowiedzieć pogranicza. Koncepcje i narracje muzealne. W ciągu trzech dni, spędzonych na czwartym piętrze pod powierzchnią ziemi (muzeum mieści się na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego „Katowice”), z prezentacjami, referatami, posterami i głosami w dyskusji wystąpiło około 40 referentów. Członkini Pracowni dr Magdalena Sacha podzieliła się swoimi refleksjami na temat autoprezentacji Kaszubów oraz prezentacji grup wysiedlonych – Słowińców i pomorskich Niemców w referacie pt. Pomorskie skanseny – pomorskie opowieści.

MŚ18102019
Fot. dr Wojciech Dominiak (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa „Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub”

W dniach 4  – 31 października w budynku Neofilologii na Kampusie Oliwa UG pokazaliśmy wystawę fotograficzną Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub. Ekspozycja wizualizuje doświadczanie Kaszub przez studentów antropologii kulturowej/etnografii z Moguncji. Dwa semestry intensywnie zajmowali się poznawaniem kultury i historii regionu. Podczas tygodniowego objazdu i badań terenowych na Kaszubach w maju 2018 roku, wprowadzając w życie metodę etnografii sensorycznej, za pomocą wszystkich zmysłów  poznawali Kaszuby w ich kulturowej specyfice.

DSC_2787 _2

Z pomocą fotografii studenci z Moguncji podjęli próbę ukazania, w jaki sposób przeżywali, przewędrowali, obserwowali oraz wizualizowali region. Kiedy i w jaki sposób początkowo obce Kaszuby stały się swojskimi. Kiedy i w jaki sposób powstaje przestrzeń pomiędzy, pozwalająca przezwyciężyć dychotomię w matrycy percepcji?

Wystawę otworzył prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej UG, który od początku wspierał przedsięwzięcie. O projekcie  opowiedzieli Martin Koch – w imieniu studenckiego kuratorium i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk jako współkuratorka ze strony polskiej.

DSC_2867

Otwarciu wystawy towarzyszyła dyskusja panelowa Pomiędzy swojskością a obcością. Odkrywanie kaszubskości Gdańska, w której udział wzięli: dr Jan Daniluk, Magdalena Kalisz i prof. dr hab. Maria Mendel. Rozmowę poprowadziła  Miłosława Borzyszkowska.

DSC_2930 _2

Wystawa stanowi inspirację dla interdyscyplinarnego wykładu ogólnouczelnianego Pomiędzy swojskością a obcością. Kaszubszczyzna wczoraj i dziś, zorganizowanego wspólnie z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG.

poster_20.09.19-page-001

Więcej o wystawie i wykładach: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa i katalog Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen Kultur możemy pokazać wyniki naszej pracy. Zaproszenia, plakaty i elementy wystawy Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei zostały odebrane z drukarni. Dotarły już do Moguncji, gdzie 25 czerwca w centrum wystawienniczym Schule des Sehens [Szkoła Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität odbędzie się wernisaż wystawy. W październiku pokażemy ją na UG (zaczynamy 4 października!), a potem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie i Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Zapraszamy!

zaproszenie Einladung Mainz 25_6_2019

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zajęcia w terenie

Wyruszyliśmy w Miasto.
I rok niemcoznawstwa udał się na spacer tematyczny GDAŃSK – MIASTO POGRANICZA w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Niektórzy  po raz pierwszy uwiecznieni zostali na zdjęciu z Neptunem. Po drodze odwiedziliśmy Filię Gdańską Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej przy ul. Mariackiej, która gromadzi i udostępnia (!) zbiory dotyczące Gdańska i regionu.
Natomiast I rok MSU filologii germańskiej podczas wykładu Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe poznawał GDAŃSK ŚLADAMI ŻYDOWSKIMI. Przy okazji odwiedziliśmy Turbota – rzeźbę Güntera Grassa „Turbot pochwycony”, która stoi przed Gdańską Galerią Güntera Grassa /4G przy ulicy Szerokiej. Bo warto przypomnieć, że Grass jest autorem powieści „Z dziennika ślimaka” (niem. 1972), w której jedną z płaszczyzn narracyjnych stanowi historia gdańskich Żydów…

niemcoznawcy na szlaku 2019 bz

A II rok niemcoznawstwa w dniu 4 czerwca w ramach wykładu konwersatoryjnego Pamięć zbiorowa w cieniu drzew przed Biblioteką Pod Żółwiem zrealizował temat PAMIĘĆ POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA KULTUROWEGO a następnie, stosując metodę obserwacji uczestniczącej, wziął udział w Święcie Wolności i Solidarności.
Pogoda dopisała, humory również. Zajęcia prowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

wykład prof. Goro Christopha Kimury z Tokio

Kilka migawek z wykładu gościnnego prof. Goro Christopha Kimury (Sophia University w Tokio), który miał miejsce 12 marca 2019 r. W wystąpieniu Strategie transgranicznej komunikacji: Perspektywa polsko-niemiecka z japońskiego punktu widzenia / Strategien grenzüberschreitender Kommunikation: Deutsch-polnische Perspektiven (aus japanischer Sicht) nasz gość przedstawił wyniki swoich badań w strefie przygranicznej. To było niezwykle inspirujące spotkanie. Dziękujemy!
DSC_0032Cieszymy się również z licznego udziału studentów filologii germańskiej i niemcoznawstwa, pracowników UG oraz gości – dr Ralfa Bohrmanna (Landesmuseum Innsbruck), dr Oliwii Murawskiej (JGU Mainz) oraz prof. Miloša Řezníka (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na wykład gościnny prof. Goro Christopha Kimury

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie wykład prof. Goro Kimura

Prof. Goro Christoph Kimura jest socjolingwistą i germanistą. Ukończył studia na Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe