Wykład grassoznawczy prof. Dietera Stolza i promocja jego najnowszej książki

We wtorek 7 listopada br. gościliśmy prof. Dietera Stolza (Berlin / Brema), który wygłosił wykład „Pisarz jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Zur Rolle des Politischen bei Günter Grass“. Urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku artysta (1927–2015), doktora honoris causa naszej uczelni oraz honorowy obywatel Miasta Gdańska „stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności” – podkreślił gość podczas wykładu. Wykład stanowił czwartą odsłonę cyklu wydarzeń, podczas których prezentowane są najnowsze badania światowe dotyczące twórczości pisarza-noblisty. Pracownia organizuje je wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku.

2

Dyrektor naukowy Fundacji Güntera Grassa w Bremie jest uznanym badaczem twórczości „pisarza z Wrzeszcza”, redaktorem m.in. jego dzieł zebranych oraz był bliskim współpracownikiem artysty. W ramach spotkania odbyła się także promocja najnowszej monografii Dietera Stolza „Günter Grass. Der Schriftsteller” (2023), zawierającej pierwsze całościowe spojrzenia na twórczość literacką artysty, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Niemiecki badacz odczytuje ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Spotkanie i rozmowę z badaczem na temat jego najnowszej książki i współpracy z artystą poprowadziła dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, prezeska SGG.

W ramach cyklu grassoznawczych wydarzeń na UG w 2022 r. odbyły się dwa otwarte wykłady gościnne prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford Ohio) i prof. Juliana Preece’a z University of Swansea (Walia, Wielka Brytania) a także jubileuszowa konferencja interdyscyplinarna „Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters”. Gościliśmy wówczas na UG badaczy twórczości „pisarza z Wrzeszcza” z 11 krajów, od USA po Indie. Konferencji towarzyszył program wydarzeń na styku nauki i kultury „Gdańskie Grassowania_2022″, w których przygotowanie i przeprowadzenie zaangażowało się 25 podmiotów działających w obszarach nauki, kultury i edukacji z Polski i Niemiec.

Natomiast Gdańscy grassoznawcy swoje badania zaprezentowali m.in. w monografii wieloautorskiej w formie przewodnika literackiego „Wędrówki z Günterem Grassem. Kartografia literacka Miasta, który ukazał się pod redakcją Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk i Marty Turskiej nakładem Instytutu Kaszubskiego. Książka – pokłosie projektu naukowo-animacyjnego – dostępna jest także w wersji anglojęzycznej „Walking with Günter Grass. A Literary Mapping of the City”.

Cykl wykładów gościnnych realizowany jest w ramach projektu IDUB „Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje – pamięć – tożsamość”. Organizację wykładu wsparły studentki Larysa Ostrowska (I rok filologii germańskiej) i Polina Yekimowa (III rok niemcoznawstwa).

Fot. Polina Yekimova

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.