Zadania

  • Tworzenie projektów badawczych.
  • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne środki finansowe na realizację badań (m.in. w fundacjach wspierających badania dotyczące szeroko rozumianych stosunków polsko-niemieckich i NCN).
  • Organizowanie konferencji naukowych i warsztatów tematycznych.
  • Przygotowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych.
  • Wyniki badań będą również prezentowane podczas konferencji naukowych, a także zyskają formę indywidualnych publikacji pracowników Pracowni.
  • Popularyzowanie osiągnięć i idei poprzez organizację wykładów gościnnych.
  • Przygotowanie treści do prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z podanymi polami badawczymi.
  • Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami regionalnymi i lokalnymi, oraz udział w inicjatywach społecznych.