Dydaktyka

Członkowie Pracowni prowadzą autorskie zajęcia dydaktyczne, związane z tematyką pogranicza:

Gdańsk – jego dzieje i kultura − wykład fakultatywny dla studentów studiów licencjackich filologii polskiej (Wydział Filologiczny): dr Janusz Mosakowski

Gdańsk w literaturze polskiej i niemieckiej XIX wieku − wykład fakultatywny dla studentów studiów licencjackich filologii polskiej (Wydział Filologiczny): dr Janusz Mosakowski

Krajoznawstwo historyczno-literackie Polski Północnej – wykład dla III roku studiów licencjackich, makrokierunek niemcoznawstwo (Wydział Historii we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej): dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (2015/16: dr Janusz Mosakowski).

Kultura w regionie – wykład, kulturoznawstwo: dr Magdalena Sacha

Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe – wykład dla I roku studiów magisterskich, filologia germańska: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Turystyka kulturowa – wykład, kulturoznawstwo: dr Magdalena Sacha

Wiedza o regionie − wykład dla I roku studiów magisterskich kulturoznawstwa (Katedra Kulturoznawstwa): dr Magdalena Sacha (2014/15: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk)

Wstęp do niemcoznawstwa − wykład i ćwiczenia dla I roku studiów licencjackich, makrokierunek niemcoznawstwo (Wydział Historii we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej), przedmiot zawiera blok tematyczny poświęcony specyfice pogranicza: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (2015/16: dr Magdalena Sacha)

Tematyki pogranicza dotyczą też prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie), które powstają w ramach seminariów, prowadzonych przez członków Pracowni.