Wizyta prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji

W dniach 28−31 listopada na Uniwersytecie Gdańskim przebywała prof. Renata Makarska z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji (JGU Mainz). Kulturoznawczyni, polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka kieruje w JGU Mainz Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki (Germersheim).318639501_1264802711057024_4311696035111235858_n

W ramach wizyty w UG profesor Makarska wygłosiła wykład gościnny na temat Solidarność w komiksie, prezentując jedną ze swoich najnowszych publikacji − leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją.

Podczas pobytu prof. Makarskiej wypracowano założenia współpracy w zakresie realizacji nowego kierunku Międzykulturowe studia germanistyczne ze ścieżką podwójnego dyplomu UG i JGU Mainz (Transkulturalität und Mehrsprachigkeit). W I połowie roku 2022 uczelnie podpisały list intencyjny w zakresie wymiany naukowej i współpracy dydaktycznej.

20221130_110720

Na zdjęciu spotkanie u Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy prof. UG

Kierunek międzykulturowe studia germanistyczne planuje się uruchomić od roku akademickiego 2023/24. Studia mają profil ogólnoakademicki, łączą umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej z elementami kształcenia filologicznego (nacisk na analizę i interpretację tekstu / tekstu kultury). Kształcić będą podejście antropologiczne do zagadnień kultury. Przyszli studenci poznają język niemiecki i kulturę niemieckojęzyczną w sieci współczesnych powiązań kulturowo-społecznych. Będą zajmować się obszarami ich wpływów, w tym zagadnieniami dotyczącymi styku kulturowego, tzn. jak język i kultura niemiecka kształtują się w kontakcie z Innym/Obcym/Odmiennym, także na szeroko rozumianych pograniczach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Pomorza. Na przykładzie współczesnej kultury niemieckiej i państw obszaru niemieckojęzycznego studenci MSG poznają procesy i bariery komunikacyjne występujące w społeczeństwach plurikulturowych.

Zajęcia na kierunku prowadzić będą pracownicy czterech wydziałów, a absolwenci kierunku zdobędą także podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Poszerzać będą jednocześnie znajomość drugiego języka (do wyboru angielski lub rosyjski) oraz zdobywa podstawy trzeciego − języka i kultury arabskiej. Ponadto studia te wprowadzać będą w różnorodne zagadnienia translatoryczne inter- i intralingwalne, a ich studenci zdobywać w ten sposób pakiet kompetencji do działalności zawodowej jako pośrednik językowo-kulturowy w różnych kontekstach zawodowych, także w zakresie języka prostego i łatwego. Preferowane formy zajęć w ramach realizacji kierunku to konwersatoria i nauczanie projektowe.

Ścieżka podwójnego dyplomu umożliwi nie tylko dwa semestry studiowania na uczelni partnerskiej w czołowym ośrodku niemieckim badawczym w zakresie przekładoznawstwa i kształcącym tłumaczy , ale także uzyskanie dyplomów obydwu uniwersytetów. Ponadto w program studiów wpisano wspólne projekty studenckie i zintensyfikowaną wymianę w ramach programu Erasmusa.

Otwarty wykład gościnny zorganizowały Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza i Zespół Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze w Instytucie Filologii Germańskiej UG, a spotkanie poprowadziła dr Eliza Szymańska. Pobyt gościa zrealizowano w ramach grantu IDUB Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje – Pamięć – Tożsamość (kier. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.