Zapraszamy na konferencję Japonia – Niemcy – Polska. Badania nad pograniczami jako wyzwanie badawcze i społeczne

W dniach 28-29 czerwca zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję.

post_konferencja Japonia-Polska-Niemcy END

Celem spotkania jest wspólny namysł i wymiana refleksji na temat kierunków, tendencji oraz stanu badań nad granicami i pograniczami w Japonii, Niemczech i Polsce. W perspektywie porównawczej uczestnicy – filolodzy/żki, antropolodzy/żki kultury, kulturoznawcy/czynie, pedagodzy/żki, historycy/czki i politolodzy/żki – przyjrzą się doświadczeniu granicy w Europie Środkowej Wschodniej a Wschodniej Azji, krajobrazom kulturowym pograniczy, tendencjom w obszarze muzealizacji pamięci pograniczy, jak i w literaturze dotyczącej obszarów kulturowego styku.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład – prezentacja projektu doktorskiego mgr. Phillipa Helmkego z Ruhr-Universität w Bochum

W dniu 22 maja mgr. Phillipp Helmke wykładem Vom Danziger Dampfboot zu Pappes Hamburger Lesefrüchten. zur literarischen Entdeckung der deutschen Nord- und Oststsee zaprezentował swój projekt doktorski. Badacz wprowadził słuchaczy w świat XIX-wiecznej noweli marynistycznej/morskiej w literaturze niemieckiej. Słuchacze – III rok filologii germańskiej – docenili brawami i dyskusją wystąpienie literaturoznawcy, który finiszuje swój projekt doktorski na Ruhr-Universität w Bochum.

zdjęcie Helmke fot. Aleksandra Baczewska

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na prezentację projektu doktorskiego

zaproszenie_plakat Philippa Helmkego

Nasz Gość finiszuje pracą doktorską na temat noweli marynistycznej na Ruhr-Universität w Bochum. Spotkanie odbędzie się w sali 170 w budynku Neofilologii (ul. Wita Stwosza 51). Prezentacja połączona zostanie z performansem słowno-muzycznym – wykonaniem autorskich adaptacji muzycznych omawianych nowel.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z Forum Społeczno-Naukowego Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie

W piątek 1 marca 2024 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się Forum Społeczno-Naukowe KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK. CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE. Wydarzenie, zorganizowane przez Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza, zgromadziło 150 uczestników z całego regionu – badaczki i badaczy, przedstawicieli NGOsów i inicjatyw obywatelskich na rzecz ochrony krajobrazu, samorządu oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie krajobrazu, uczniów i studentów. Wśród wielu znamienitych gości w spotkaniu udział wzięła zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska Monika Chabior. Patronatem honorowym objęli forum prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który jako gospodarz otworzył spotkanie. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie

Zapraszamy na Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek krajobrazie, które odbędzie się 1 marca 2024 (piątek) na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie na styku nauki i społeczeństwa obywatelskiego w formule sesja/panel/warsztaty/spotkanie informacyjne organizuje Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Wraz z Pracownią Geobotaniki i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii) jesteśmy współorganizatorami/partnerami merytorycznymi konferencji, której organizacją koordynuje dr hab. Miłosława Borzyszkowska, prof. UG.

AFISZ Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie END

Więcej informacji i formularz zgłoszenia
https://krajobrazpomorza.edu.pl/index.php/forum-spoleczno-naukowe/

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza powstał m.in. jako pochodna projektu IDUB Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczach. Narracje – Pamięć – Tożsamość (Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki UG 2021-2024, kierownik:  dr hab. Miłosławę Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG). Jako subprojekt zamierzenia realizowany jest interdyscyplinarny pilotażowy projekt badawczy Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. „Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej w kooperacji z Pracownią Badań Krajobrazu UWr i Instytutem Kaszubskim.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

III seminarium w Sankelmark/Flensburg Jenseits der Nationen? Grenzräume und Lebenswelten in Polen / Poza narodami? Pogranicza i światy życia w Polsce

W dniach 24.-26. listopada 2023 odbyło się seminarium Jenseits der Nationen? Grenzräume und Lebenswelten in Polen / Poza narodami? Pogranicza i światy życia w Polsce. Nasza pracownia była współorganizatorem wydarzenia, kontynuując cykl polsko-niemieckich spotkań współorganizowanych z Academia Baltica w Sankelmark  i Instytutem Kaszubskim. Trzy listopadowe dni spędziliśmy w Centrum Akademickim w Sankelmarku k. Flensburga, gdzie badacze pograniczy z Czech, Japonii, Niemiec i Polski spotkali się z zainteresowanymi tematyką z Niemiec, Polski i Danii.
1
Inspirujące wykłady, którym towarzyszyły żywe dyskusje, wygłosili: prof. UWr Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski), prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański), dr Matthäus Wehowski (TU Dresden), dr Andrzej Kaluza (Deutsches Poleninstitut, Darmstadt), dr Magdalena Abraham-Diefenbach (Universität Viadrina, Frankfurt/Oder i Kunsthochschule, Berlin), prof. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny /DHI Warszawa i Instytut Kaszubski), prof. Marcin Solarz (Uniwersytet Warszawski), prof. Goro Christoph Kimura (Sophia University, Tokio) i dr Magdalena Sacha (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski. Referenci zaprezentowali wyniki badań dotyczące Karpatów (a dokładnie zapomnianej etniczno-kulturowej grupy Głuchoniemców –  Walddeutsche/Taubdeutsche), Kaszub, Pomorza, pogranicza polsko-ukraińskiego, Śląska Cieszyńskiego, Górnego i Dolnego, Ziemi Lubuskiej, granic fantomowych oraz kontaktów językowych we współczesnym regionie przygranicznym.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład grassoznawczy prof. Dietera Stolza i promocja jego najnowszej książki

We wtorek 7 listopada br. gościliśmy prof. Dietera Stolza (Berlin / Brema), który wygłosił wykład „Pisarz jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Zur Rolle des Politischen bei Günter Grass“. Urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku artysta (1927–2015), doktora honoris causa naszej uczelni oraz honorowy obywatel Miasta Gdańska „stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności” – podkreślił gość podczas wykładu. Wykład stanowił czwartą odsłonę cyklu wydarzeń, podczas których prezentowane są najnowsze badania światowe dotyczące twórczości pisarza-noblisty. Pracownia organizuje je wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku.

2

Dyrektor naukowy Fundacji Güntera Grassa w Bremie jest uznanym badaczem twórczości „pisarza z Wrzeszcza”, redaktorem m.in. jego dzieł zebranych oraz był bliskim współpracownikiem artysty. W ramach spotkania odbyła się także promocja najnowszej monografii Dietera Stolza „Günter Grass. Der Schriftsteller” (2023), zawierającej pierwsze całościowe spojrzenia na twórczość literacką artysty, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Niemiecki badacz odczytuje ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Spotkanie i rozmowę z badaczem na temat jego najnowszej książki i współpracy z artystą poprowadziła dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, prezeska SGG.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Odwiedziny prof. Satoko Inoue z Uniwersytetu Kumamoto (Japonia)

W dniu 30 października w Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza gościła prof. Satoko Inoue z Uniwersytetu Kumamoto. Kumamoto leży na wyspie Kyūshū, najbardziej na południe wysuniętej jednej z czterech głównych japońskich wysp.

Prof. Satoko jest germanistką i polonistką, która zajmuje się komparatystyką literacką. Przetłumaczyła kultową dla gdańszczan powieść „Weiser Dawidek” Pawła Huelle na język japoński. Obecnie realizuje projekt naukowy dotyczący literatury Śląska. Pracuje także nad przekładem zbioru opowiadań gdańskiego pisarza „Opowieści chłodnego morza”.

z prof. Satoko Inoue 2

W rozmowie z kierującą pracownią dr hab. Miłosławą Borzyszkowską-Szewczyk, prof. UG, badaczki wymieniły refleksje dotyczące badań nad literaturą pogranicza oraz porozmawiały o możliwościach współpracy naukowej. Udały się także śladami Weisera Dawidka na Strzyżę i do Brętowa, odwiedzając budynek IX LO oraz cmentarz brętowski – miejsca akcji powieści.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd studyjny Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza

Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza wraz z Pracownią Geobotaniki i Ochrony Przyrody UG oraz Centrum Monitoringu i Ochrony Wód UG były partnerami merytorycznymi wyjazdu studyjnego Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza.
W Międzynarodowy Dzień Krajobrazu (20 X), który przebiegał w tym roku pod hasłem „Doceń lokalność”, odbył się w  gronie członków i aktywnych sympatyków Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza objazd na temat
CZYTANIE KRAJOBRAZU POMORZA. Stan, wyzwania i zagrożenia krajobrazu obszaru metropolitarnego (program w załączniku). Wiodącym celem objazdu studyjnego była wymiana perspektyw postrzegania krajobrazu i jego zagrożeń w interdyscyplinarnym gronie.
1698059460626

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Małgorzaty Zduniak

W środę 8 listopada o godzinie 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny
prof. UAM dr hab. Małgorzaty Zduniak na temat: Olendrzy – dziedzictwo transregionalne. Dlaczego dziś w Polsce odtwarza się dziedzictwo olenderskie?

zaproszenie_plakat Małgorzata Zduniak_11.2023

Wykład poświęcony będzie m.in. przyczynom, dla których możemy współcześnie obserwować wzmożenie olenderskie – widoczne szczególnie poza Pomorzem. Jak to się dzieje, że po latach społeczno-naukowego zainteresowania wszelką odmiennością kulturową, m.in. polskich Żydów, Łemków, Greków czy Romów, ale też kulturowo-krajobrazową odmiennością terenów zamieszkiwanych niegdyś przez Niemców, przyszedł wreszcie czas na odpomnienie Olendrów? Dlaczego ci osadnicy i ich dawna (?) kultura mają dziś w Polsce takie wzięcie?
Pytania te pociągają za sobą oczywiście wskazanie w wykładzie najistotniejszych problematów badawczych rozwijającego się dyskursu olenderskiego.

Małgorzata Zduniakdr hab. prof. UAM Małgorzata Zduniak – polonistka, literaturoznawczyni
i glottodydaktyczka, absolwentka Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się polską literaturą migracyjną w Niemczech i wielokulturowym dziedzictwem Polski. Była kierowniczką grantu Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Opracowuje innowacje dydaktyczne dla wykładowców i wykładowczyń oraz studentek
i studentów zwiększające potencjał polskiego uniwersytetu w zakresie międzykulturowości (www.uniwersytetmiedzykuturami.pl, jpjo.amu.edu.pl). Autorka monografii: Filologia
w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm (Poznań 2019).

Spotkanie odbędzie się w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51) w sali 168 (I piętro).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe