Zapraszamy do Słupska

W dniach 5-6 grudnia zapraszamy na XVI Konferencję Kaszubsko-Pomorską do Słupska. Pod linkiem program

program Słupsk 30.11.2022-1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Renaty Makarskiej z Johannes  Gutenberg Universität w Moguncji Solidarność im Comic.  Wykład odbędzie się w środę 30 listopada o godz. 15.00 w sali 170 (budynek Neofilologia UG, Wita Stwosza 51). Gość przedstawi leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją, oraz opowie o polsko-niemieckich kontaktach w obszarze komiksu.

zaproszenie_plakat Renata Makarska 30.11.22

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Call for Papers PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia

Call for Papers
PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 
Zapraszamy do udziału i nadsyłania propozycji wystąpień!
 
Wraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Pracownią Badań Krajobrazu w Uniwersytecie Wrocławskim i Instytutem Kaszubskim przygotowujemy interdyscyplinarną konferencję poświęconą procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy.
 
Zapraszamy kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza, do podzielenia się wynikami badań. Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, zapraszamy do dyskusji, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy.
 
W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman, Maria Mendel) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością (szczegóły w załączniku).
 
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na konferencję Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe, 6−9 X 2022

międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna
Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters, Gdańsk 69 X 2022

program
afisz
książka abstraktów

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur.

BANER_UG_GRASOWANIA_20224

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Gdańskie GRASSowania_2022. Zaproszenie

Zapraszamy na 95. urodziny Güntera Grassa, laureata Literackiej Nagrody Nobla, honorowego obywatela Miasta Gdańska i doktora honoris causa  Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach jubileuszowych wydarzeń pragniemy wraz ze Współorganizatorami, Partnerami i Gośćmi przywołać imię i odczytać dzieło artysty w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wspólnie chcemy także na nowo szukać odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla naszych gdańskich peregrynacji tożsamościowych ma twórczość „pisarza z Wrzeszcza”. Nie przypadkiem profesor Maria Janion określiła autora „trylogii gdańskiej” jako tego, „który odmienił artystycznie wszystko, czego się dotknął”. Literaturę traktował on bowiem także jako medium dialogu międzykulturowego i społecznego.
Chodźcie z nami!

Kalendarium wydarzeń

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

W ramach preludium do obchodów 95. rocznicy urodzin Güntera Grassa, które planujemy  pod patronatem JM Rektora UG prof.  Piotra Stepnowskiego wraz z szeregiem partnerów na październik 2022, zapraszamy na kolejny grassoznawczy otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia), renomowany brytyjski grassoznawca, wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Wykład odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Z zapowiedzi wykładu naszego Gościa:

Bilans jest raczej skromny i to pomimo światowego sukcesu adaptacji Volkera Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole TheszO wykładzie:

Prof. Nicole Thesz podda refleksji znaczenie werbalnych i niewerbalnych aspektów
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Słów kilka o konferencji interdyscyplinarnej Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis, Gdańsk 3.-4. grudnia 2021

W dniach 3−4 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration  / Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce międzykulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu (Programm 1.12.2021).

Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupiło grono badaczy zajmujących się fenomenem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze). Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów, socjolingwistów i pisarzy z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Ukrainy − były konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania usytuowano aktorów życia społecznego (przede wszystkim twórców kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Jako szczególną grupę potraktowano autorów literatury interkulturowej, których jako nieletnich wywieziono na Zachód Europy, w tym z Polski w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980.

BANER_FB_vol 02 29.11.2021

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

dr Goro Christoph Kimura, prof. Uniwersytetu Sophia (Tokio) członkiem Pracowni

Grono członków Pracowni wzmocnił germanista i socjolingwista prof. Goro Christoph Kimura z Uniwersytetu Sophia w Tokio.

Badacz urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Doktoryzował się na podstawie pracy: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości, na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō. Od 2004 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym przez jezuitów w stolicy Japonii w 1913 r.. 2007 − profesor nadzwyczajny, od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich.

Członek Komitetu Redakcyjnego japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i Społeczeństwo] oraz Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], członek rady naukowej czasopisma Language Problems and Language Planning, jak również współredaktor serii wydawniczej Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins), redaktor naczelny czasopisma Deutschunterricht in Japan (2016−2020).

Pobyty badawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2012−2013) i na Uniwersytecie w Lipsku (2021−2022). Profesor gościnny na Uniwersytecie Sapporo (2015−2016, 2017−2018). Sekretarz Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego (2013−2017), członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Japonii (2016−2020).

Zainteresowania badawcze naukowca koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień, jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej, prawa językowe i ich ochrona oraz rewitalizacja języków mniejszości.

Lista publikacji projektu „Porównanie strategii komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu”: Forschungbericht_sprawozdanie_31.12.2021

Cieszymy się na dalsze pogłębianie współpracy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

CfP Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

Edit: ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przedłużyliśmy termin zgłaszania propozycji wystąpień do 15 kwietnia.

termin: 6.−8. (9.) października 2022
miejsce: Uniwersytet Gdański

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

CFP Grass_dialogi i konfrontacje 31.1.2022

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe