Zaproszenie na wykład gościnny prof. Goro Christopha Kimury

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie wykład prof. Goro Kimura

Prof. Goro Christoph Kimura jest socjolingwistą i germanistą. Ukończył studia na Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska

Kontynuując cykl wydarzeń Gedania Cassubia zapraszamy w semestrze zimowym 2018/19 na interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany: Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska. Pierwszy wykład już w poniedziałek 8 października o godz. 17.00. Dla gości z zewnątrz kampusu – wstęp wolny.
Wykład organizowany jest we współpracy z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG oraz Instytutem Kaszubskim.

baner Gedania Cassubia

Harmonogram_GedaniaCassubia_2018_

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Obrony prac dyplomowych 2018

Nowy rok akademicki już biegnie… A my cieszymy się jeszcze obronionymi w 2018 r. pracami dyplomowymi, które dotyczą zakresu badań Pracowni. Sylwia Jania przygotowała pracę Zur Bildung intellektueller Netzwerke. Briefwechsel zwischen Günter Grass und Erwin Lichtenstein, Veronika Stashevska – Der Mensch und die Historie in der Postmemory-Erzählung von Katja Petrowskaja „Vielleicht Esther“ a Weronika Rajek – Die Konstruktion weiblicher Figuren im Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja. Prace powstały na seminarium licencjackim dr Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk.sdr

Na zdjęciu: Tegoroczne absolwentki filologii germańskiej i autorki prac wraz z recenzentkami – prof. Marion Brandt i dr Elizą Szymańską, przewodniczącą komisji egzaminacyjnej – dr Martą Turską oraz promotor (lipiec 2018).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa „Smaki pamięci – pamięć smaków”

plakat Teatr Gotowania 2018-page-001Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa Smaki pamięci - pamięć smaków. Spektakl literacko-kulinarny odbędzie się w Tawernie Mestwin, w Domu Kaszubskim przy ul. Straganiarskiej 20 we wtorek 16 października o godz. 18.30.

Wystąpią tradycyjnie Maciej Kraiński, Jerzy Kiszkis i Florian Staniewski. Muzyczną oprawę zapewni Cezary Paciorek, a kompozycje smakowe – Kazimiera Zajączkowska, właścicielka galerii i restauracji Tawerna Mestwin. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu

Taką formę zajęć bardzo lubimy… W dniu 14 maja miał miejsce objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu. Temat pogranicze rozpoczął polsko-niemieckie seminarium filmowe „Kriegs- und Diktaturerfahrung in Polen und in Deutschland im Spiegel von Spielfimen / Doświadczenie wojny i dyktatury w Polsce i w Niemczech w obrazie filmowym”, przeprowadzane w dniach 13-20 maja 2018 Piaśnica 1awspólnie przez germanistów i historyków Uniwersytetu Gdańskiego i Heinrich-Heine-Universität / Düsseldorf . W projekcie uczestniczy 20 studentów i 5 wykładowców  (prof. Marion Brandt, prof. Volker C. Dörr, prof. Arkadiusz Janicki, prof. Christoph Nonn i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk) . Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z udziału w projekcie „Kontynuacja i rewitalizacji kultury kaszubskiej”

Pięcioro studentów Uniwersytetu Gdańskiego wzięło udział wraz z grupą 19 studentów antropologii kulturowej / etnografii uniwersytetu w Moguncji w polsko-niemieckim projekcie „Kontynuacja i rewitalizacja kultury kaszubskiej”. Germanistykę reprezentowały Kamila Gryguś, Beata Knuth i Martyna Łącka, etnofilologię kaszubską – Gracjan Fopke, piątym uczestnikiem był Philipp Mierzwa – student slawistyki Uniwersytetu w Lipsku , który odbywa praktykę w Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej oraz w Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG. W ramach przedsięwzięcia w dniach 5 -12 maja  miał miejsce objazd studyjny i badania terenowe na Kaszubach. Pomysłodawczynią  zaplanowanego na dwa lata projektu „nauczanie przez badanie” jest dr Oliwia Murawska z Uniwersytetu w Moguncji, a współorganizatorką z ramienia UG – dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Uczestnicy spędzili tydzień odwiedzając ważne miejsca dla kultury kaszubskiej, jak również poznając jej tradycje i obyczaje oraz zbierając materiał do własnych projektów badawczych.
Moguncja Kamila Gryguś 2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta gości z Uniwersytetu w Moguncji

W dniu 10 maja gościliśmy grupę wykładowców i studentów z Instytutu Nauk o Teatrze, Filmie i Badań Empirycznych nad Kulturą Uniwersytetu w Moguncji (Johannes Gutenberg Universität in Mainz).  Goście przebywali na UG podczas pobytu studyjnego polsko-niemieckiej grupy studentów na Kaszubach i w Gdańsku (5.-12.5.2018) w ramach wspólnie z Pracownią realizowanego projektu typu „nauczanie poprzez badanie” Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej – prezentacja projektu . Zwiedzili m.in. kampus, brali udział warsztatach Günter Grass a kaszubskość, które prowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, oraz przedyskutowali stan projektów studenckich. Z wykładowcami z Moguncji spotkał się prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, któremu zaprezentowaliśmy projekt i przedstawiliśmy dotychczasowy jego przebieg. Gości podjął także prof. Mirosław Ossowski, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej. Na kolacji w Tawernie Mestwin z całą grupą spotkał się prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej (WNS, UG) i prezes Instytutu Kaszubskiego.

cofNa zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, dr Oliwia Murawska, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. Michael Simon, mgr Dominique Conte i dr Sandra Keßler

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Projekt „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej” – nauczanie poprzez badanie

Pracownia jest współorganizatorem projektu „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej”, realizowanego wspólnie z Instytutem Nauk o Teatrze, Filmie i Empirycznych Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Moguncji (Johannes Gutenberg Universität in Mainz). Projekt typu „nauczanie przez badanie” („Forschendes Lernen”) koordynują dr Oliwia Murawska (Moguncja) i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk). W ramach projektu  studenci antropologii kulturowej/etnografii Uniwersytetu w Moguncji realizują własne projekty badawcze dot. postrzegania siebie i obcego na Kaszubach. Projekt przewidziany jest na 2 lata i obejmuje cykl zajęć o różnym charakterze (seminaria, objazd naukowy i badania terenowe na Kaszubach 5.-12.5.2018, wykłady, warsztaty, zajęcia metodologiczne oraz ćwiczenia) – prezentacja projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej
Uczestniczą w nim także studenci filologii germańskiej (Kamila Gryguś, Martyna Łącka, Beata Knuth i Sylwia Jania), etnologii kaszubskiej z UG (Gracjan Fopke) oraz przebywający na praktyce na UG student slawistyki Uniwersytetu w Lipsku – Philipp Mierzwa. W wyniku projektu ma powstać wystawa oraz publikacja (katalog wystawy). Partnerami projektu są Instytut Kaszubski i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. W ramach projektu dr Borzyszkowska-Szewczyk przebywać będzie w semestrze zimowym 2018/19 jako visiting professor na Uniwersytecie w Moguncji.slajd 1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Prezentacja projektu badawczego dr Oliwii Murawskiej (Johannes Gutenberg Universität in Mainz)

23 marca  w budynku Neofilologii miała miejsce Oliwia Murawska prezentacja projektu 2
prezentacja projektu badawczego
dr Oliwii Murawskiej z Institut für Film-, Theater- und empirische Kulturwissenschaft, Johannes Gutenberg Universität in Mainz / Moguncja. Roboczy temat projektu to: Człowiek a krajobraz. Sieciowanie badaczy Kaszub na początku XX w.

Podczas spotkania zaprezentowano również  polsko-niemiecki projekt dydaktyczno-studencki „Kontynuacja i rewitalizacja kultury kaszubskiej”, który realizowany jest wspólnie z Pracownią Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza IFG.

plakat prezentacja projektu Oliwia Murawska Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska (sympozjum)

W piątek, 17 listopada 2017 w Centrum Kultury Morskiej przy ul. Tokarskiej
w Gdańsku odbyło się sympozjum Gedania Cassubia – kaszubskość Gdańska, którego byliśmy współorganizatorem.

PLAKAT_GEDANIA_CASSUBIA_web (1)

Od szeregu lat nie milkną dyskusje wokół „kaszubskości Gdańska” czy też wzajemnych relacji Gdańska z kaszubskim „interiorem”. Okazuje się jednak, że ciągle są wątpliwości czy, na ile i w jakich formach kaszubskość jest komponentem tożsamości Gdańska i roli miasta w regionie. Dotyczy to zarówno kontekstu historycznego, kulturowego
(w tym literackiego), jak i artystycznego.

Sympozjum stanowiło pretekst do refleksji nad obecnością Kaszubów i kaszubszczyzny we współczesnym i historycznym krajobrazie kulturowym Gdańska. W opracowaniu jest publikacja pokonferencyjna.

Projekt plakatu: Dominika Skutnik

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe