Badania terenowe w ramach projektu Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza […]

W dniach 30 sierpnia – 4 września zrealizowano pierwszy etap badań terenowych na terenie Pomorza Środkowego w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza.Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej. Badania przeprowadziły dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza i członkini International Border Studies Center UG oraz dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr, geograf kulturowy i osadnictwa, kierownik Pracowni Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bazę wypadową stanowiło Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, którego kierownictwo i pracownicy wsparli badaczki wiedzą, kontaktami oraz udostępniając bazę noclegową w starej szkole w Klukach. Dziękujemy!

zdjęcia badania terenowe FB 2021_1

 

Fot. Lapidarium w Smołdzińskim Lesie

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacja „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana

Ukazała się publikacja – plon ubiegłorocznej konferencji „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana.

Książka „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana zawiera sześć esejów praktyków i badaczy literatury z Niemiec, Polski i Ukrainy. Ukazuje różnorodne drogi, ujęcia i źródła fascynacji poezją poety z Czerniowców na Bukowinie − europejskim arcypograniczu.

zk10

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa

Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa. Odbędą się one w ramach Grassomanii 13, organizowanej przez Gdańską Galerię Miejską.

plakat_2_FB

Zapraszamy na dwa rodzaje spacerów. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub

Zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej

Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub
Midzë swójszczëznąa cëzotą. Òbrazowanié nôstroju Kaszëb
Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

tym razem do Wdzydz Kiszewskich. W dniu 2 lipca o godz. 14.00, po eskpozycjach w Moguncji, Gdańsku i Wejherowie, otworzymy ją w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich (w spichlerzu z Luzina).

zaproszenie_END-1

Wystawa prezentuje wyniki projektu typu „nauczanie poprzez badanie” zrealizowanego przez moguncką antropologię kulturową / ludoznawstwo oraz gdańską filologię germańską (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza). Studenci studiów magisterskich antropologii kulturowej z Johannes Gutenberg Universität w semestrze letnim 2018 oraz w semestrze zimowym 2018/19 poznawali Kaszuby jako przestrzeń polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego. Wraz ze studentami germanistyki i etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego podczas objazdu studyjnego oraz badań terenowych w maju 2018 roku za pomocą wszystkich zmysłów postrzegali region w jego kulturowej specyfice.
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki – uzyskane granty na badania nad pograniczami

Dzielimy się dobrymi wiadomościami. Rozstrzygnięto konkurs w ramach Programu Wsparcia Gdańskiej Humanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Z ponad 80 nadesłanych projektów wybrano 9 do realizacji.
Dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, kierująca Pracownią, otrzymała najwyżej dotowany grant indywidualny na projekt „Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczach. Narracje – pamięć – tożsamość” (2. pozycja na liście rankingowej ). Obejmuje on szereg projektów cząstkowych, które będą realizowane m.in. we współpracy z członkami Pracowni.
Ponadto jest też członkiem zespołu, któremu przyznano najwyższy grant zespołowy. Dzięki dotacji właśnie rozpoczyna działalność na UG Międzynarodowe Centrum Badań nad Granicami pod kierownictwem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego.
Więcej na ten temat:
https://ug.edu.pl/news/pl/1064/wsparcie-humanistyki-ug-granty-zespolowe-i-indywidualne-zostaly-przyznane?fbclid=IwAR2wnAN6OVlnOXWMSAbyYu5pV0gg2YAheaLf-XGfaVVw5C9v1imLtLyF8U0
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Koncepcja ideowa Domu Chodowieckiego i Grassa

Dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk przygotowała koncepcję ideową placówki kultury in statu nascendi. Na jej podstawie zespół polsko-niemiecki w składzie Anna Czekanowicz, dr Andreas Kossert, Marta Wróblewska, prof. Leszek Żyliński i Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (kierownik) wypracował Merytoryczny Plan Operacyjny  jako propozycję sprofilowania instytucji.

W najnowszym „Przeglądzie Politycznym” (nr 163/164 2020)  zamieszczona jest rozmowa red. Doroty Karaś z autorką koncepcji dotycząca gdańskiego kosmosu doświadczeń i tożsamości. Pod poniższym linkiem dostępny jest fragment wywiadu i treść dokumentu. Zapraszamy do lektury!

http://przegladpolityczny.pl/kosmos-gdanski-pp-163-164-2020/?fbclid=IwAR1OOZdref7IJUsByXgBIztZ1deksQfTNjWBcdU3RiuqNGEgweydN8o7UBk

Przegląd Polityczny Gdańsk-Wenecja

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja i koncert „Zmiennymi kluczami”. W stulecie urodzin Paula Celana

Sesja i koncert za nami. Dokumentacja filmowa całej sesji dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=yjiJoazxQtY. Zapraszamy do zapoznania się.

A teraz pracujemy nad publikacją – wielogłosem niemiecko-polsko-ukraińskim. Oprócz tekstów  uczestników sesji  – Jurija Andruchowycza, Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Moniki Gromali, Pawła Piszczatowskiego i Marka Wilczyńskiego – będzie zawierać esej Dietmara Albrechta, wieloletniego dyrektora Ostsee-Akademie w Lubece-Travemuende, założyciela Academia Baltica. Od lat 80. XX wieku prowadził objazdy literackie na Bukowinę literackim szlakiem Paula Celana.

zmiennymi-kluczami_50702346787_o

zmiennymi-kluczami_50702119776_ofot. Bogna Kociumbas

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

„Zmiennymi kluczami.” W setną rocznicę urodzin Paula Celana

W stulecie urodzin przywołaliśmy w Gdańsku Paula Celana, jednego z najwybitniejszych poetów niemieckojęzycznej literatury powojennej. 3 grudnia odbyła się sesja naukowa a 6 grudnia premiera koncertu – spektaklu muzyczno-słowny Mikołaja Trzaski i Roberta Więckiewicza, inspirowany twórczością poety.

Celan_Zmiennymi kluczami_baner_3

Paul Celan urodził się jako Paul Antschel 23 listopada 1920 roku w niemieckojęzycznej  rodzinie żydowskiej w Czerniowcach na Bukowinie – arcypograniczu Europy Środkowo- Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wędrówki z Günterem Grassem. Zaproszenie

Uniwersytet Gdański przeszedł zasadniczo na działalność online. Proponujemy uzupełnienie uniwersyteckiej oferty w ramach naszej „akademii wędrującej.”

Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku w ramach festiwalu Grassomania 12 zapraszamy na jesienny cykl spacerów tematycznych literackim tropem „pisarza z Wrzeszcza”.  5 tematów – 5 przewodników – 5 opowieści. Wszystkie inspirowane twórczością artysty.

wydarzenia_grass 72DPI

Wędrówkowe kalendarium: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wystawa Medicin in the Baltic Sea Region

Zapraszamy do odwiedzin wystawy online Medicin in the Baltic Sea region. Zrealizowana została w ramach projektu studenckiego na seminarium współprowadzonym przez dr Felicitas Söhner, członkinię naszej Pracowni, na Heinrich Heine Universität w Düsseldorfie.

Wystawa pokazuje innowacje, konflikty i współpracę (networks) w zakresie medycyny w północnej Europie. Uczestnicy projektu szukali odpowiedzi na pytanie, jak przebiegał transfer wiedzy w zakresie medycyny w rejonie Morza Bałtyckiego, a także o warunkujące zsieciowanie osobiste relacje pomiędzy badaczami. Ekspozycja naświetla również kontekst polityczny i technologiczny tych kontaktów.

Nie bez znaczenia jest termin przeprowadzenia seminarium – semestr letni 2020, zdominowany światową i europejską debatą dotyczącą strategii walki z Covidem 19.

Link do wystawy https://balticmedicine.wordpress.com/

wystawa Felicitas oprac

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe