Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne

Warsztaty interdyscyplinarne Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu / Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration, Gdańsk, 3.-4. Dezember 2021

AFISZ_A2 28.11.2021-1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Moniki Wolting (UWr)

plakat Monika Wolting 23.11.2021_3

Nasz Gość jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład ogólnoczelniany_Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz

Zapraszamy na VI edycję ogólnouczelnianego  kaszuboznawczego wykładu monograficznego na UG, przygotowanego we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Do prezentacji wyników badań zaprosiliśmy naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zagranicą. Wykład ma charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych. Zapraszamy do udziału studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką.

BANER FB_WYKLADY_UG

Współczesne badania humanistyczne
w Polsce i na świecie

interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany
semestr zimowy 2021/22

! cykl dziesięciu wykładów  i towarzysząca im dyskusja z prelegentem
w formule „flipped learning”

Kaszubi mieli wiele szczęścia do badaczy „z zewnątrz”! Od początku XIX w. przyciągali ich uwagę, bo byli dla naukowców z różnych krajów ciekawi, a „sprawa kaszubska” była trudna i kontrowersyjna, a zatem intrygująca, zaś trwanie kultury i języka Kaszubów oraz ich aktywność stanowiły (i stanowią!) fenomen, który należało opisać i zinterpretować. Trudno byłoby wskazać obszar humanistyki i nauk społecznych, w którym nie byłoby kogoś, kto czegoś o Kaszubach by nie napisał, czegoś nie zbadał, nad czymś się nie zastanawiał. Biblioteka tekstów naukowych – dawnych i współczesnych – poświęconych Kaszubom, a napisanych przez badaczy, którzy nie mieli kaszubskich korzeni, nie mieszkali na Kaszubach i nie byli aktywni w ruchu kaszubskim – jest ogromna. I trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną wiedzę kaszubologiczną bez tego dorobku. Warto więc zrobić ogólniejszą refleksję – kim byli/są ci „zewnętrzni” badacze? Jak przedstawiają Kaszubów, co badają, jak ich przedstawiają, dlaczego się tym zajmują? A przede wszystkim – dlaczego to dla samych Kaszubów ma tak istotne znaczenie? Co nowego wnoszą te badania do samowiedzy Kaszubów (i dlaczego niekiedy to bywa trudne do akceptacji)? I wreszcie – czym mogliby zająć się badacze „zewnętrzni” z korzyścią dla nauki i dla samych Kaszubów?

Program i szczegóły: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Badania terenowe w ramach projektu Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza […]

W dniach 30 sierpnia – 4 września zrealizowano pierwszy etap badań terenowych na terenie Pomorza Środkowego w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza.Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej. Badania przeprowadziły dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, literaturoznawczyni z antropologicznym zacięciem, kierownik Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza i członkini International Border Studies Center UG oraz dr hab. Agnieszka Latocha, prof. UWr, geograf kulturowy i osadnictwa, kierownik Pracowni Badań Krajobrazu w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Bazę wypadową stanowiło Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, którego kierownictwo i pracownicy wsparli badaczki wiedzą, kontaktami oraz udostępniając bazę noclegową w starej szkole w Klukach. Dziękujemy!

zdjęcia badania terenowe FB 2021_1fot. Lapidarium w Smołdzińskim Lesie

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Publikacja „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana

Ukazała się publikacja – plon ubiegłorocznej konferencji „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana.

Książka „Zmiennymi kluczami”. Literatura a doświadczanie. W setną rocznicę urodzin Paula Celana zawiera sześć esejów praktyków i badaczy literatury z Niemiec, Polski i Ukrainy. Ukazuje różnorodne drogi, ujęcia i źródła fascynacji poezją poety z Czerniowców na Bukowinie − europejskim arcypograniczu.

zk10

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa

Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na spacery inspirowane twórczością Güntera Grassa. Odbędą się one w ramach Grassomanii 13, organizowanej przez Gdańską Galerię Miejską.

plakat_2_FB

Zapraszamy na dwa rodzaje spacerów. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub

Zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej

Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub
Midzë swójszczëznąa cëzotą. Òbrazowanié nôstroju Kaszëb
Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

tym razem do Wdzydz Kiszewskich. W dniu 2 lipca o godz. 14.00, po eskpozycjach w Moguncji, Gdańsku i Wejherowie, otworzymy ją w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich (w spichlerzu z Luzina).

zaproszenie_END-1

Wystawa prezentuje wyniki projektu typu „nauczanie poprzez badanie” zrealizowanego przez moguncką antropologię kulturową / ludoznawstwo oraz gdańską filologię germańską (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza). Studenci studiów magisterskich antropologii kulturowej z Johannes Gutenberg Universität w semestrze letnim 2018 oraz w semestrze zimowym 2018/19 poznawali Kaszuby jako przestrzeń polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego. Wraz ze studentami germanistyki i etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego podczas objazdu studyjnego oraz badań terenowych w maju 2018 roku za pomocą wszystkich zmysłów postrzegali region w jego kulturowej specyfice.
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki – uzyskane granty na badania nad pograniczami

Dzielimy się dobrymi wiadomościami. Rozstrzygnięto konkurs w ramach Programu Wsparcia Gdańskiej Humanistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Z ponad 80 nadesłanych projektów wybrano 9 do realizacji.
Dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, kierująca Pracownią, otrzymała najwyżej dotowany grant indywidualny na projekt „Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczach. Narracje – pamięć – tożsamość” (2. pozycja na liście rankingowej ). Obejmuje on szereg projektów cząstkowych, które będą realizowane m.in. we współpracy z członkami Pracowni.
Ponadto jest też członkiem zespołu, któremu przyznano najwyższy grant zespołowy. Dzięki dotacji właśnie rozpoczyna działalność na UG Międzynarodowe Centrum Badań nad Granicami pod kierownictwem dr hab. Anny Mazurkiewicz, prof. UG z Wydziału Historycznego.
Więcej na ten temat:
https://ug.edu.pl/news/pl/1064/wsparcie-humanistyki-ug-granty-zespolowe-i-indywidualne-zostaly-przyznane?fbclid=IwAR2wnAN6OVlnOXWMSAbyYu5pV0gg2YAheaLf-XGfaVVw5C9v1imLtLyF8U0
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Koncepcja ideowa Domu Chodowieckiego i Grassa

Dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk przygotowała koncepcję ideową placówki kultury in statu nascendi. Na jej podstawie zespół polsko-niemiecki w składzie Anna Czekanowicz, dr Andreas Kossert, Marta Wróblewska, prof. Leszek Żyliński i Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (kierownik) wypracował Merytoryczny Plan Operacyjny  jako propozycję sprofilowania instytucji.

W najnowszym „Przeglądzie Politycznym” (nr 163/164 2020)  zamieszczona jest rozmowa red. Doroty Karaś z autorką koncepcji dotycząca gdańskiego kosmosu doświadczeń i tożsamości. Pod poniższym linkiem dostępny jest fragment wywiadu i treść dokumentu. Zapraszamy do lektury!

http://przegladpolityczny.pl/kosmos-gdanski-pp-163-164-2020/?fbclid=IwAR1OOZdref7IJUsByXgBIztZ1deksQfTNjWBcdU3RiuqNGEgweydN8o7UBk

Przegląd Polityczny Gdańsk-Wenecja

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Konferencja i koncert „Zmiennymi kluczami”. W stulecie urodzin Paula Celana

Sesja i koncert za nami. Dokumentacja filmowa całej sesji dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=yjiJoazxQtY. Zapraszamy do zapoznania się.

A teraz pracujemy nad publikacją – wielogłosem niemiecko-polsko-ukraińskim. Oprócz tekstów  uczestników sesji  – Jurija Andruchowycza, Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk, Moniki Gromali, Pawła Piszczatowskiego i Marka Wilczyńskiego – będzie zawierać esej Dietmara Albrechta, wieloletniego dyrektora Ostsee-Akademie w Lubece-Travemuende, założyciela Academia Baltica. Od lat 80. XX wieku prowadził objazdy literackie na Bukowinę literackim szlakiem Paula Celana.

zmiennymi-kluczami_50702346787_o

zmiennymi-kluczami_50702119776_ofot. Bogna Kociumbas

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe