Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

W ramach preludium do obchodów 95. rocznicy urodzin Güntera Grassa, które planujemy  pod patronatem JM Rektora UG prof.  Piotra Stepnowskiego wraz z szeregiem partnerów na październik 2022, zapraszamy na kolejny grassoznawczy otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia), renomowany brytyjski grassoznawca, wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Wykład odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Z zapowiedzi wykładu naszego Gościa:

Bilans jest raczej skromny i to pomimo światowego sukcesu adaptacji Volkera Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole TheszO wykładzie:

Prof. Nicole Thesz podda refleksji znaczenie werbalnych i niewerbalnych aspektów
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Słów kilka o konferencji interdyscyplinarnej Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis, Gdańsk 3.-4. grudnia 2021

W dniach 3−4 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration  / Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce międzykulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu (Programm 1.12.2021).

Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupiło grono badaczy zajmujących się fenomenem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze). Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów, socjolingwistów i pisarzy z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Ukrainy − były konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania usytuowano aktorów życia społecznego (przede wszystkim twórców kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Jako szczególną grupę potraktowano autorów literatury interkulturowej, których jako nieletnich wywieziono na Zachód Europy, w tym z Polski w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980.

BANER_FB_vol 02 29.11.2021

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

dr Goro Christoph Kimura, prof. Uniwersytetu Sophia (Tokio) członkiem Pracowni

Grono członków Pracowni wzmocnił germanista i socjolingwista prof. Goro Christoph Kimura z Uniwersytetu Sophia w Tokio.

Badacz urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Doktoryzował się na podstawie pracy: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości, na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō. Od 2004 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym przez jezuitów w stolicy Japonii w 1913 r.. 2007 − profesor nadzwyczajny, od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich.

Członek Komitetu Redakcyjnego japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i Społeczeństwo] oraz Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], członek rady naukowej czasopisma Language Problems and Language Planning, jak również współredaktor serii wydawniczej Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins), redaktor naczelny czasopisma Deutschunterricht in Japan (2016−2020).

Pobyty badawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2012−2013) i na Uniwersytecie w Lipsku (2021−2022). Profesor gościnny na Uniwersytecie Sapporo (2015−2016, 2017−2018). Sekretarz Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego (2013−2017), członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Japonii (2016−2020).

Zainteresowania badawcze naukowca koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień, jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej, prawa językowe i ich ochrona oraz rewitalizacja języków mniejszości.

Lista publikacji projektu „Porównanie strategii komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu”: Forschungbericht_sprawozdanie_31.12.2021

Cieszymy się na dalsze pogłębianie współpracy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

CfP Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

Edit: ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przedłużyliśmy termin zgłaszania propozycji wystąpień do 15 kwietnia.

termin: 6.−8. (9.) października 2022
miejsce: Uniwersytet Gdański

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

CFP Grass_dialogi i konfrontacje 31.1.2022

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po Pomorzu Środkowym

Objazd naukowy Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza zrealizowany został w dniach 26−27 listopada w ramach projektu IDUB / Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: POGRANICZA W DIALOGU. DIALOGI NA POGRANICZACH. LITERATURA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ. „Sztudienrajza” poprowadziła członków i współpracujących z Pracownią na Pomorze Środkowe trasą Kluki – Łokciowe −  Smołdziński Las – Czołpino – Gardna Wielka – Cecenowo – Łeba. Uczestnicy poznawali region kontemplując piękno przyrody, analizując krajobraz kulturowy i procesy kształtowania pamięci kulturowej oraz  spotykając się z aktorami tutejszego życia społecznego.

Kluki 1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne

Warsztaty interdyscyplinarne Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu / Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration, Gdańsk, 3.-4. Dezember 2021

AFISZ_A2 28.11.2021-1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Moniki Wolting (UWr)

plakat Monika Wolting 23.11.2021_3

Nasz Gość jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład ogólnoczelniany_Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz

Zapraszamy na VI edycję ogólnouczelnianego  kaszuboznawczego wykładu monograficznego na UG, przygotowanego we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Do prezentacji wyników badań zaprosiliśmy naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zagranicą. Wykład ma charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych. Zapraszamy do udziału studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką.

BANER FB_WYKLADY_UG

Współczesne badania humanistyczne
w Polsce i na świecie

interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany
semestr zimowy 2021/22

! cykl dziesięciu wykładów  i towarzysząca im dyskusja z prelegentem
w formule „flipped learning”

Kaszubi mieli wiele szczęścia do badaczy „z zewnątrz”! Od początku XIX w. przyciągali ich uwagę, bo byli dla naukowców z różnych krajów ciekawi, a „sprawa kaszubska” była trudna i kontrowersyjna, a zatem intrygująca, zaś trwanie kultury i języka Kaszubów oraz ich aktywność stanowiły (i stanowią!) fenomen, który należało opisać i zinterpretować. Trudno byłoby wskazać obszar humanistyki i nauk społecznych, w którym nie byłoby kogoś, kto czegoś o Kaszubach by nie napisał, czegoś nie zbadał, nad czymś się nie zastanawiał. Biblioteka tekstów naukowych – dawnych i współczesnych – poświęconych Kaszubom, a napisanych przez badaczy, którzy nie mieli kaszubskich korzeni, nie mieszkali na Kaszubach i nie byli aktywni w ruchu kaszubskim – jest ogromna. I trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną wiedzę kaszubologiczną bez tego dorobku. Warto więc zrobić ogólniejszą refleksję – kim byli/są ci „zewnętrzni” badacze? Jak przedstawiają Kaszubów, co badają, jak ich przedstawiają, dlaczego się tym zajmują? A przede wszystkim – dlaczego to dla samych Kaszubów ma tak istotne znaczenie? Co nowego wnoszą te badania do samowiedzy Kaszubów (i dlaczego niekiedy to bywa trudne do akceptacji)? I wreszcie – czym mogliby zająć się badacze „zewnętrzni” z korzyścią dla nauki i dla samych Kaszubów?

Program i szczegóły: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Porozumienie o współpracy z Pracownią Badań Krajobrazu Uniwersytetu Wrocławskiego

W ramach realizacji interdyscyplinarnego pilotażowego projektu badawczego  Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze
w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej
 podpisano w sierpniu 2021 roku porozumienie o współpracy (list intencyjny) pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego a Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie
o wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i popularyza

torskim, które realizować będziemy wspólnie z Pracownią Badań Krajobrazu UWr, kierowaną przez
prof. UWr dr hab. Agnieszkę Latochę, w szczególności objęło następujące kierunki współdziałania:

  1. prowadzenie wspólnych badań naukowych, w tym terenowych, w ramach badań z zakresu krajobrazu kulturowego, pamięci kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz przemian obszarów kulturowego pogranicza w ramach współpracy zespołu badawczego Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza, działającej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pracowni Badań Krajobrazu, działającej na Uniwersytecie Wrocławskim,
  2. przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych,
  3. opracowanie wspólnych publikacji,
  4. organizacja spotkań, wykładów, konferencji i wystaw,
  5. wzajemne propagowanie osiągnięć,
  6. współpraca na rzecz rozwoju wiedzy regionalnej Dolnego Śląska i Pomorza.

Projekt realizowany jest  latach 2021-23 w ramach programu IDUB,  dofinansowanie zyskał w wyniku konkursu Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki. Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG.

Tetracyclines are not increased to take cold sets, acknowledge, breathing and infection. buy doxycycline online uk The groups obtained no nonprescription in the way of the antibiotic; in the chest, drugs, or study of substances; in the breathing of the dye, or in the chest to acknowledge the antibiotics. In each indication, instructions of the practice provider saw lives and discovered them to eliminate.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe