Wystawa i katalog Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

Po dwóch latach od opracowania koncepcji projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej / Geschichte und Revitalisierung der kaschubischen Kultur możemy pokazać wyniki naszej pracy. Zaproszenia, plakaty i elementy wystawy Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub / Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei zostały odebrane z drukarni. Dotarły już do Moguncji, gdzie 25 czerwca w centrum wystawienniczym Schule des Sehens [Szkoła Patrzenia] na terenie kampusu Johannes Gutenberg Universität odbędzie się wernisaż wystawy. W październiku pokażemy ją na UG (zaczynamy 4 października!), a potem w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Wejherowie i Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach. Zapraszamy!

zaproszenie Einladung Mainz 25_6_2019

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zajęcia w terenie

Wyruszyliśmy w Miasto.
I rok niemcoznawstwa udał się na spacer tematyczny GDAŃSK – MIASTO POGRANICZA w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Niektórzy  po raz pierwszy uwiecznieni zostali na zdjęciu z Neptunem. Po drodze odwiedziliśmy Filię Gdańską Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej przy ul. Mariackiej, która gromadzi i udostępnia (!) zbiory dotyczące Gdańska i regionu.
Natomiast I rok MSU filologii germańskiej podczas wykładu Polsko-niemieckie pogranicze kulturowe poznawał GDAŃSK ŚLADAMI ŻYDOWSKIMI. Przy okazji odwiedziliśmy Turbota – rzeźbę Güntera Grassa „Turbot pochwycony”, która stoi przed Gdańską Galerią Güntera Grassa /4G przy ulicy Szerokiej. Bo warto przypomnieć, że Grass jest autorem powieści „Z dziennika ślimaka” (niem. 1972), w której jedną z płaszczyzn narracyjnych stanowi historia gdańskich Żydów…

niemcoznawcy na szlaku 2019 bz

A II rok niemcoznawstwa w dniu 4 czerwca w ramach wykładu konwersatoryjnego Pamięć zbiorowa w cieniu drzew przed Biblioteką Pod Żółwiem zrealizował temat PAMIĘĆ POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA KULTUROWEGO a następnie, stosując metodę obserwacji uczestniczącej, wziął udział w Święcie Wolności i Solidarności.
Pogoda dopisała, humory również. Zajęcia prowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

wykład prof. Goro Christopha Kimury z Tokio

Kilka migawek z wykładu gościnnego prof. Goro Christopha Kimury (Sophia University w Tokio), który miał miejsce 12 marca 2019 r. W wystąpieniu Strategie transgranicznej komunikacji: Perspektywa polsko-niemiecka z japońskiego punktu widzenia / Strategien grenzüberschreitender Kommunikation: Deutsch-polnische Perspektiven (aus japanischer Sicht) nasz gość przedstawił wyniki swoich badań w strefie przygranicznej. To było niezwykle inspirujące spotkanie. Dziękujemy!
DSC_0032Cieszymy się również z licznego udziału studentów filologii germańskiej i niemcoznawstwa, pracowników UG oraz gości – dr Ralfa Bohrmanna (Landesmuseum Innsbruck), dr Oliwii Murawskiej (JGU Mainz) oraz prof. Miloša Řezníka (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie). Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na wykład gościnny prof. Goro Christopha Kimury

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie wykład prof. Goro Kimura

Prof. Goro Christoph Kimura jest socjolingwistą i germanistą. Ukończył studia na Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska

Kontynuując cykl wydarzeń Gedania Cassubia zapraszamy w semestrze zimowym 2018/19 na interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany: Kaszubi i kaszubszczyzna w krajobrazie kulturowym Gdańska. Pierwszy wykład już w poniedziałek 8 października o godz. 17.00. Dla gości z zewnątrz kampusu – wstęp wolny.
Wykład organizowany jest we współpracy z Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej UG oraz Instytutem Kaszubskim.

baner Gedania Cassubia

Harmonogram_GedaniaCassubia_2018_

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Obrony prac dyplomowych 2018

Nowy rok akademicki już biegnie… A my cieszymy się jeszcze obronionymi w 2018 r. pracami dyplomowymi, które dotyczą zakresu badań Pracowni. Sylwia Jania przygotowała pracę Zur Bildung intellektueller Netzwerke. Briefwechsel zwischen Günter Grass und Erwin Lichtenstein, Veronika Stashevska – Der Mensch und die Historie in der Postmemory-Erzählung von Katja Petrowskaja „Vielleicht Esther“ a Weronika Rajek – Die Konstruktion weiblicher Figuren im Roman „Vielleicht Esther“ von Katja Petrowskaja. Prace powstały na seminarium licencjackim dr Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk.sdr

Na zdjęciu: Tegoroczne absolwentki filologii germańskiej i autorki prac wraz z recenzentkami – prof. Marion Brandt i dr Elizą Szymańską, przewodniczącą komisji egzaminacyjnej – dr Martą Turską oraz promotor (lipiec 2018).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa „Smaki pamięci – pamięć smaków”

plakat Teatr Gotowania 2018-page-001Wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku zapraszamy na XV Teatr Gotowania wedle Güntera Grassa Smaki pamięci - pamięć smaków. Spektakl literacko-kulinarny odbędzie się w Tawernie Mestwin, w Domu Kaszubskim przy ul. Straganiarskiej 20 we wtorek 16 października o godz. 18.30.

Wystąpią tradycyjnie Maciej Kraiński, Jerzy Kiszkis i Florian Staniewski. Muzyczną oprawę zapewni Cezary Paciorek, a kompozycje smakowe – Kazimiera Zajączkowska, właścicielka galerii i restauracji Tawerna Mestwin. Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu

Taką formę zajęć bardzo lubimy… W dniu 14 maja miał miejsce objazd naukowy po kaszubskiej Nordzie jako kulturowym pograniczu. Temat pogranicze rozpoczął polsko-niemieckie seminarium filmowe „Kriegs- und Diktaturerfahrung in Polen und in Deutschland im Spiegel von Spielfimen / Doświadczenie wojny i dyktatury w Polsce i w Niemczech w obrazie filmowym”, przeprowadzane w dniach 13-20 maja 2018 Piaśnica 1awspólnie przez germanistów i historyków Uniwersytetu Gdańskiego i Heinrich-Heine-Universität / Düsseldorf . W projekcie uczestniczy 20 studentów i 5 wykładowców  (prof. Marion Brandt, prof. Volker C. Dörr, prof. Arkadiusz Janicki, prof. Christoph Nonn i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk) . Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Relacja z udziału w projekcie „Kontynuacja i rewitalizacji kultury kaszubskiej”

Pięcioro studentów Uniwersytetu Gdańskiego wzięło udział wraz z grupą 19 studentów antropologii kulturowej / etnografii uniwersytetu w Moguncji w polsko-niemieckim projekcie „Kontynuacja i rewitalizacja kultury kaszubskiej”. Germanistykę reprezentowały Kamila Gryguś, Beata Knuth i Martyna Łącka, etnofilologię kaszubską – Gracjan Fopke, piątym uczestnikiem był Philipp Mierzwa – student slawistyki Uniwersytetu w Lipsku , który odbywa praktykę w Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej oraz w Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG. W ramach przedsięwzięcia w dniach 5 -12 maja  miał miejsce objazd studyjny i badania terenowe na Kaszubach. Pomysłodawczynią  zaplanowanego na dwa lata projektu „nauczanie przez badanie” jest dr Oliwia Murawska z Uniwersytetu w Moguncji, a współorganizatorką z ramienia UG – dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Uczestnicy spędzili tydzień odwiedzając ważne miejsca dla kultury kaszubskiej, jak również poznając jej tradycje i obyczaje oraz zbierając materiał do własnych projektów badawczych.
Moguncja Kamila Gryguś 2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta gości z Uniwersytetu w Moguncji

W dniu 10 maja gościliśmy grupę wykładowców i studentów z Instytutu Nauk o Teatrze, Filmie i Badań Empirycznych nad Kulturą Uniwersytetu w Moguncji (Johannes Gutenberg Universität in Mainz).  Goście przebywali na UG podczas pobytu studyjnego polsko-niemieckiej grupy studentów na Kaszubach i w Gdańsku (5.-12.5.2018) w ramach wspólnie z Pracownią realizowanego projektu typu „nauczanie poprzez badanie” Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej – prezentacja projektu . Zwiedzili m.in. kampus, brali udział warsztatach Günter Grass a kaszubskość, które prowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, oraz przedyskutowali stan projektów studenckich. Z wykładowcami z Moguncji spotkał się prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, któremu zaprezentowaliśmy projekt i przedstawiliśmy dotychczasowy jego przebieg. Gości podjął także prof. Mirosław Ossowski, dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej. Na kolacji w Tawernie Mestwin z całą grupą spotkał się prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej (WNS, UG) i prezes Instytutu Kaszubskiego.

cofNa zdjęciu od lewej: prof. Piotr Stepnowski, dr Oliwia Murawska, dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. Michael Simon, mgr Dominique Conte i dr Sandra Keßler

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe