VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza, 5.-6.12.2022

W dniach 5.-6. grudnia 2022 odbyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza. Podczas spotkania w Słupsku spojrzeliśmy na Pomorze w kontekście i w porównaniu z innymi regionami pograniczy.

318317780_3244348259165954_1156184560499139975_n

Postrzegając krajobraz jako przestrzenną ramę, która organizuje pamięć i tożsamość grupy, zaproszono do dyskusji na temat, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a także, na ile i czy i w jaki sposób możemy wpłynąć na te procesy jako obywatele?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji

W dniach 28−31 listopada na Uniwersytecie Gdańskim przebywała prof. Renata Makarska z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji (JGU Mainz). Kulturoznawczyni, polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka kieruje w JGU Mainz Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki (Germersheim).318639501_1264802711057024_4311696035111235858_n

W ramach wizyty w UG profesor Makarska wygłosiła wykład gościnny na temat Solidarność w komiksie, prezentując jedną ze swoich najnowszych publikacji − leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją.

Podczas pobytu prof. Makarskiej wypracowano założenia współpracy w zakresie realizacji nowego kierunku Międzykulturowe studia germanistyczne ze ścieżką podwójnego dyplomu UG i JGU Mainz (Transkulturalität und Mehrsprachigkeit). W I połowie roku 2022 uczelnie podpisały list intencyjny w zakresie wymiany naukowej i współpracy dydaktycznej.

20221130_110720

Na zdjęciu spotkanie u Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy prof. UG

Kierunek międzykulturowe studia germanistyczne planuje się uruchomić od roku akademickiego 2023/24. Studia mają profil ogólnoakademicki, łączą umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej z elementami kształcenia filologicznego (nacisk na analizę i interpretację tekstu / tekstu kultury). Kształcić będą podejście antropologiczne do zagadnień kultury. Przyszli studenci poznają język niemiecki i kulturę niemieckojęzyczną w sieci współczesnych powiązań kulturowo-społecznych. Będą zajmować się obszarami ich wpływów, w tym zagadnieniami dotyczącymi styku kulturowego, tzn. jak język i kultura niemiecka kształtują się w kontakcie z Innym/Obcym/Odmiennym, także na szeroko rozumianych pograniczach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Pomorza. Na przykładzie współczesnej kultury niemieckiej i państw obszaru niemieckojęzycznego studenci MSG poznają procesy i bariery komunikacyjne występujące w społeczeństwach plurikulturowych.

Zajęcia na kierunku prowadzić będą pracownicy czterech wydziałów, a absolwenci kierunku zdobędą także podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Poszerzać będą jednocześnie znajomość drugiego języka (do wyboru angielski lub rosyjski) oraz zdobywa podstawy trzeciego − języka i kultury arabskiej. Ponadto studia te wprowadzać będą w różnorodne zagadnienia translatoryczne inter- i intralingwalne, a ich studenci zdobywać w ten sposób pakiet kompetencji do działalności zawodowej jako pośrednik językowo-kulturowy w różnych kontekstach zawodowych, także w zakresie języka prostego i łatwego. Preferowane formy zajęć w ramach realizacji kierunku to konwersatoria i nauczanie projektowe.

Ścieżka podwójnego dyplomu umożliwi nie tylko dwa semestry studiowania na uczelni partnerskiej w czołowym ośrodku niemieckim badawczym w zakresie przekładoznawstwa i kształcącym tłumaczy , ale także uzyskanie dyplomów obydwu uniwersytetów. Ponadto w program studiów wpisano wspólne projekty studenckie i zintensyfikowaną wymianę w ramach programu Erasmusa.

Otwarty wykład gościnny zorganizowały Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza i Zespół Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze w Instytucie Filologii Germańskiej UG, a spotkanie poprowadziła dr Eliza Szymańska. Pobyt gościa zrealizowano w ramach grantu IDUB Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje – Pamięć – Tożsamość (kier. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do Słupska

W dniach 5-6 grudnia zapraszamy na XVI Konferencję Kaszubsko-Pomorską do Słupska. Pod linkiem program

program Słupsk 30.11.2022-1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Renaty Makarskiej z Johannes  Gutenberg Universität w Moguncji Solidarność im Comic.  Wykład odbędzie się w środę 30 listopada o godz. 15.00 w sali 170 (budynek Neofilologia UG, Wita Stwosza 51). Gość przedstawi leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją, oraz opowie o polsko-niemieckich kontaktach w obszarze komiksu.

zaproszenie_plakat Renata Makarska 30.11.22

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Call for Papers PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia

Call for Papers
PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 
Zapraszamy do udziału i nadsyłania propozycji wystąpień!
 
Wraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Pracownią Badań Krajobrazu w Uniwersytecie Wrocławskim i Instytutem Kaszubskim przygotowujemy interdyscyplinarną konferencję poświęconą procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy.
 
Zapraszamy kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza, do podzielenia się wynikami badań. Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, zapraszamy do dyskusji, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy.
 
W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman, Maria Mendel) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością (szczegóły w załączniku).
 
Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na konferencję Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe, 6−9 X 2022

międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna
Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe / Interkulturelle Dialoge und Auseinandersetzungen / Intercultural Dialogues and Encounters, Gdańsk 69 X 2022

program
afisz
książka abstraktów

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur.

BANER_UG_GRASOWANIA_20224

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Gdańskie GRASSowania_2022. Zaproszenie

Zapraszamy na 95. urodziny Güntera Grassa, laureata Literackiej Nagrody Nobla, honorowego obywatela Miasta Gdańska i doktora honoris causa  Uniwersytetu Gdańskiego.

W ramach jubileuszowych wydarzeń pragniemy wraz ze Współorganizatorami, Partnerami i Gośćmi przywołać imię i odczytać dzieło artysty w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wspólnie chcemy także na nowo szukać odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla naszych gdańskich peregrynacji tożsamościowych ma twórczość „pisarza z Wrzeszcza”. Nie przypadkiem profesor Maria Janion określiła autora „trylogii gdańskiej” jako tego, „który odmienił artystycznie wszystko, czego się dotknął”. Literaturę traktował on bowiem także jako medium dialogu międzykulturowego i społecznego.
Chodźcie z nami!

Kalendarium wydarzeń

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

W ramach preludium do obchodów 95. rocznicy urodzin Güntera Grassa, które planujemy  pod patronatem JM Rektora UG prof.  Piotra Stepnowskiego wraz z szeregiem partnerów na październik 2022, zapraszamy na kolejny grassoznawczy otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia), renomowany brytyjski grassoznawca, wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Wykład odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Z zapowiedzi wykładu naszego Gościa:

Bilans jest raczej skromny i to pomimo światowego sukcesu adaptacji Volkera Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole TheszO wykładzie:

Prof. Nicole Thesz podda refleksji znaczenie werbalnych i niewerbalnych aspektów
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Słów kilka o konferencji interdyscyplinarnej Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis, Gdańsk 3.-4. grudnia 2021

W dniach 3−4 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration  / Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce międzykulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu (Programm 1.12.2021).

Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupiło grono badaczy zajmujących się fenomenem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze). Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów, socjolingwistów i pisarzy z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Ukrainy − były konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania usytuowano aktorów życia społecznego (przede wszystkim twórców kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Jako szczególną grupę potraktowano autorów literatury interkulturowej, których jako nieletnich wywieziono na Zachód Europy, w tym z Polski w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980.

BANER_FB_vol 02 29.11.2021

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe