III seminarium w Sankelmark/Flensburg Jenseits der Nationen? Grenzräume und Lebenswelten in Polen / Poza narodami? Pogranicza i światy życia w Polsce

W dniach 24.-26. listopada 2023 odbyło się seminarium Jenseits der Nationen? Grenzräume und Lebenswelten in Polen / Poza narodami? Pogranicza i światy życia w Polsce. Nasza pracownia była współorganizatorem wydarzenia, kontynuując cykl polsko-niemieckich spotkań współorganizowanych z Academia Baltica w Sankelmark  i Instytutem Kaszubskim. Trzy listopadowe dni spędziliśmy w Centrum Akademickim w Sankelmarku k. Flensburga, gdzie badacze pograniczy z Czech, Japonii, Niemiec i Polski spotkali się z zainteresowanymi tematyką z Niemiec, Polski i Danii.
1
Inspirujące wykłady, którym towarzyszyły żywe dyskusje, wygłosili: prof. UWr Agnieszka Latocha-Wites (Uniwersytet Wrocławski), prof. UG Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Uniwersytet Gdański), dr Matthäus Wehowski (TU Dresden), dr Andrzej Kaluza (Deutsches Poleninstitut, Darmstadt), dr Magdalena Abraham-Diefenbach (Universität Viadrina, Frankfurt/Oder i Kunsthochschule, Berlin), prof. Miloš Řezník (Niemiecki Instytut Historyczny /DHI Warszawa i Instytut Kaszubski), prof. Marcin Solarz (Uniwersytet Warszawski), prof. Goro Christoph Kimura (Sophia University, Tokio) i dr Magdalena Sacha (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski. Referenci zaprezentowali wyniki badań dotyczące Karpatów (a dokładnie zapomnianej etniczno-kulturowej grupy Głuchoniemców –  Walddeutsche/Taubdeutsche), Kaszub, Pomorza, pogranicza polsko-ukraińskiego, Śląska Cieszyńskiego, Górnego i Dolnego, Ziemi Lubuskiej, granic fantomowych oraz kontaktów językowych we współczesnym regionie przygranicznym.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład grassoznawczy prof. Dietera Stolza i promocja jego najnowszej książki

We wtorek 7 listopada br. gościliśmy prof. Dietera Stolza (Berlin / Brema), który wygłosił wykład „Pisarz jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Zur Rolle des Politischen bei Günter Grass“. Urodzony w Wolnym Mieście Gdańsku artysta (1927–2015), doktora honoris causa naszej uczelni oraz honorowy obywatel Miasta Gdańska „stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności” – podkreślił gość podczas wykładu. Wykład stanowił czwartą odsłonę cyklu wydarzeń, podczas których prezentowane są najnowsze badania światowe dotyczące twórczości pisarza-noblisty. Pracownia organizuje je wraz ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w Gdańsku.

2

Dyrektor naukowy Fundacji Güntera Grassa w Bremie jest uznanym badaczem twórczości „pisarza z Wrzeszcza”, redaktorem m.in. jego dzieł zebranych oraz był bliskim współpracownikiem artysty. W ramach spotkania odbyła się także promocja najnowszej monografii Dietera Stolza „Günter Grass. Der Schriftsteller” (2023), zawierającej pierwsze całościowe spojrzenia na twórczość literacką artysty, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Niemiecki badacz odczytuje ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Spotkanie i rozmowę z badaczem na temat jego najnowszej książki i współpracy z artystą poprowadziła dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG, prezeska SGG.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Odwiedziny prof. Satoko Inoue z Uniwersytetu Kumamoto (Japonia)

W dniu 30 października w Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza gościła prof. Satoko Inoue z Uniwersytetu Kumamoto. Kumamoto leży na wyspie Kyūshū, najbardziej na południe wysuniętej jednej z czterech głównych japońskich wysp.

Prof. Satoko jest germanistką i polonistką, która zajmuje się komparatystyką literacką. Przetłumaczyła kultową dla gdańszczan powieść „Weiser Dawidek” Pawła Huelle na język japoński. Obecnie realizuje projekt naukowy dotyczący literatury Śląska. Pracuje także nad przekładem zbioru opowiadań gdańskiego pisarza „Opowieści chłodnego morza”.

z prof. Satoko Inoue 2

W rozmowie z kierującą pracownią dr hab. Miłosławą Borzyszkowską-Szewczyk, prof. UG, badaczki wymieniły refleksje dotyczące badań nad literaturą pogranicza oraz porozmawiały o możliwościach współpracy naukowej. Udały się także śladami Weisera Dawidka na Strzyżę i do Brętowa, odwiedzając budynek IX LO oraz cmentarz brętowski – miejsca akcji powieści.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd studyjny Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza

Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza wraz z Pracownią Geobotaniki i Ochrony Przyrody UG oraz Centrum Monitoringu i Ochrony Wód UG były partnerami merytorycznymi wyjazdu studyjnego Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza.
W Międzynarodowy Dzień Krajobrazu (20 X), który przebiegał w tym roku pod hasłem „Doceń lokalność”, odbył się w  gronie członków i aktywnych sympatyków Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza objazd na temat
CZYTANIE KRAJOBRAZU POMORZA. Stan, wyzwania i zagrożenia krajobrazu obszaru metropolitarnego (program w załączniku). Wiodącym celem objazdu studyjnego była wymiana perspektyw postrzegania krajobrazu i jego zagrożeń w interdyscyplinarnym gronie.
1698059460626

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Małgorzaty Zduniak

W środę 8 listopada o godzinie 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny
prof. UAM dr hab. Małgorzaty Zduniak na temat: Olendrzy – dziedzictwo transregionalne. Dlaczego dziś w Polsce odtwarza się dziedzictwo olenderskie?

zaproszenie_plakat Małgorzata Zduniak_11.2023

Wykład poświęcony będzie m.in. przyczynom, dla których możemy współcześnie obserwować wzmożenie olenderskie – widoczne szczególnie poza Pomorzem. Jak to się dzieje, że po latach społeczno-naukowego zainteresowania wszelką odmiennością kulturową, m.in. polskich Żydów, Łemków, Greków czy Romów, ale też kulturowo-krajobrazową odmiennością terenów zamieszkiwanych niegdyś przez Niemców, przyszedł wreszcie czas na odpomnienie Olendrów? Dlaczego ci osadnicy i ich dawna (?) kultura mają dziś w Polsce takie wzięcie?
Pytania te pociągają za sobą oczywiście wskazanie w wykładzie najistotniejszych problematów badawczych rozwijającego się dyskursu olenderskiego.

Małgorzata Zduniakdr hab. prof. UAM Małgorzata Zduniak – polonistka, literaturoznawczyni
i glottodydaktyczka, absolwentka Akademii Dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się polską literaturą migracyjną w Niemczech i wielokulturowym dziedzictwem Polski. Była kierowniczką grantu Narodowego Centrum Nauki, Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Opracowuje innowacje dydaktyczne dla wykładowców i wykładowczyń oraz studentek
i studentów zwiększające potencjał polskiego uniwersytetu w zakresie międzykulturowości (www.uniwersytetmiedzykuturami.pl, jpjo.amu.edu.pl). Autorka monografii: Filologia
w kontakcie. Polonistyka, germanistyka, postkolonializm (Poznań 2019).

Spotkanie odbędzie się w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51) w sali 168 (I piętro).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Dietera Stolza

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny na temat Autor jako wichrzyciel. O roli polityki w twórczości Güntera Grassa / Der Autor als Störenfried. Literatur und Politik bei Günter Grass  połączony z promocją biografii literackiej Güntera Grassa autorstwa prof. Dietera Stolza. Spotkanie odbędzie się we wtorek 7 listopada o godz. 15.00 w auli 021 w budynku Neofilologii UG.

zaproszenie_plakat Dieter Stolz_7.11.2023

O wykładzie: Günter Grass (1927–2015) stworzył dzieło, które nie ma sobie równych pod względem jakości estetycznej, znaczenia dla polityki pamięci oraz współczesnej aktualności. Nowa książka Dietera Stolza stanowi pierwsze całościowe spojrzenie na twórczość literacką Güntera Grassa, która obejmuje wiersze, sztuki teatralne, powieści, nowele, opowiadania i autobiografie. Odczytywać można ją jako ponadgatunkową tematyczną kontynuację. Wystarczający to powód, aby podjąć dyskusję na temat filozoficznego i światopoglądowego tła, wobec którego laureat literackiej Nagrody Nobla – prowokując – stanął w opozycji.

Dieter Stolz Foto von Ulrich JanetzkiDieter Stolz, ur. 1960 w Wolbeck w Westfalii, mieszka w Berlinie jako niezależny redaktor, wykładowca uniwersytecki i autor. Studiował germanistykę, historię, edukację oraz filozofię na Uniwersytecie w Münster. Doktorat obronił na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie na podstawie dysertacji na temat twórczości literackiej Güntera Grassa. Pisarz zaangażował go jako „tajnego detektywa” w pracy nad powieścią „Ein weites Feld” („Rozległe pole”).

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

VI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza, 5.-6.12.2022

W dniach 5.-6. grudnia 2022 odbyła się XVI Konferencja Kaszubsko-Pomorska pt. Pamięć krajobrazu pogranicza. Podczas spotkania w Słupsku spojrzeliśmy na Pomorze w kontekście i w porównaniu z innymi regionami pograniczy.

318317780_3244348259165954_1156184560499139975_n

Postrzegając krajobraz jako przestrzenną ramę, która organizuje pamięć i tożsamość grupy, zaproszono do dyskusji na temat, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, a także, na ile i czy i w jaki sposób możemy wpłynąć na te procesy jako obywatele?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wizyta prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji

W dniach 28−31 listopada na Uniwersytecie Gdańskim przebywała prof. Renata Makarska z Johannes Gutenberg Universität w Moguncji (JGU Mainz). Kulturoznawczyni, polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka kieruje w JGU Mainz Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki (Germersheim).318639501_1264802711057024_4311696035111235858_n

W ramach wizyty w UG profesor Makarska wygłosiła wykład gościnny na temat Solidarność w komiksie, prezentując jedną ze swoich najnowszych publikacji − leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją.

Podczas pobytu prof. Makarskiej wypracowano założenia współpracy w zakresie realizacji nowego kierunku Międzykulturowe studia germanistyczne ze ścieżką podwójnego dyplomu UG i JGU Mainz (Transkulturalität und Mehrsprachigkeit). W I połowie roku 2022 uczelnie podpisały list intencyjny w zakresie wymiany naukowej i współpracy dydaktycznej.

20221130_110720

Na zdjęciu spotkanie u Dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy prof. UG

Kierunek międzykulturowe studia germanistyczne planuje się uruchomić od roku akademickiego 2023/24. Studia mają profil ogólnoakademicki, łączą umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej z elementami kształcenia filologicznego (nacisk na analizę i interpretację tekstu / tekstu kultury). Kształcić będą podejście antropologiczne do zagadnień kultury. Przyszli studenci poznają język niemiecki i kulturę niemieckojęzyczną w sieci współczesnych powiązań kulturowo-społecznych. Będą zajmować się obszarami ich wpływów, w tym zagadnieniami dotyczącymi styku kulturowego, tzn. jak język i kultura niemiecka kształtują się w kontakcie z Innym/Obcym/Odmiennym, także na szeroko rozumianych pograniczach kulturowych, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i Pomorza. Na przykładzie współczesnej kultury niemieckiej i państw obszaru niemieckojęzycznego studenci MSG poznają procesy i bariery komunikacyjne występujące w społeczeństwach plurikulturowych.

Zajęcia na kierunku prowadzić będą pracownicy czterech wydziałów, a absolwenci kierunku zdobędą także podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego. Poszerzać będą jednocześnie znajomość drugiego języka (do wyboru angielski lub rosyjski) oraz zdobywa podstawy trzeciego − języka i kultury arabskiej. Ponadto studia te wprowadzać będą w różnorodne zagadnienia translatoryczne inter- i intralingwalne, a ich studenci zdobywać w ten sposób pakiet kompetencji do działalności zawodowej jako pośrednik językowo-kulturowy w różnych kontekstach zawodowych, także w zakresie języka prostego i łatwego. Preferowane formy zajęć w ramach realizacji kierunku to konwersatoria i nauczanie projektowe.

Ścieżka podwójnego dyplomu umożliwi nie tylko dwa semestry studiowania na uczelni partnerskiej w czołowym ośrodku niemieckim badawczym w zakresie przekładoznawstwa i kształcącym tłumaczy , ale także uzyskanie dyplomów obydwu uniwersytetów. Ponadto w program studiów wpisano wspólne projekty studenckie i zintensyfikowaną wymianę w ramach programu Erasmusa.

Otwarty wykład gościnny zorganizowały Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza i Zespół Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze w Instytucie Filologii Germańskiej UG, a spotkanie poprowadziła dr Eliza Szymańska. Pobyt gościa zrealizowano w ramach grantu IDUB Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczu. Narracje – Pamięć – Tożsamość (kier. dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG).

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy do Słupska

W dniach 5-6 grudnia zapraszamy na XVI Konferencję Kaszubsko-Pomorską do Słupska. Pod linkiem program

program Słupsk 30.11.2022-1

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Renaty Makarskiej z Johannes  Gutenberg Universität w Moguncji Solidarność im Comic.  Wykład odbędzie się w środę 30 listopada o godz. 15.00 w sali 170 (budynek Neofilologia UG, Wita Stwosza 51). Gość przedstawi leksykon Handbuch Polnische Comickulturen nach 1989, który ukazał się w 2021 roku pod jej współredakcją, oraz opowie o polsko-niemieckich kontaktach w obszarze komiksu.

zaproszenie_plakat Renata Makarska 30.11.22

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe