Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Juliana Preece’a

Zapraszamy na otwarty wykład gościnny. Prof. Julian Preece z University of Swansea (Walia) wygłosi we wtorek 31 maja o godz. 13.15  wykład na temat  Grass geht ins Kino: Das Zeit-Problem in den Verfilmungen seiner Prosawerke (Grass idzie do Kina. Problem czasu w ekranizacjach jego powieści). Wykład odbędzie się w sali 168 w budynku Neofilologii (Wita Stwosza 51).

zaproszenie_plakat Julian Preece

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”

17 maja o godz. 15.00 zapraszamy na otwarty wykład gościnny prof. Nicole Thesz z Miami University (Oxford, Ohio) pt. „Kommunikation bei Grass: Poesie und Politik der Begegnung im Gesamtwerk”.

zaproszenie_plakat Nicole Thesz

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Słów kilka o konferencji interdyscyplinarnej Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis, Gdańsk 3.-4. grudnia 2021

W dniach 3−4 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration  / Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce międzykulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu (Programm 1.12.2021).

Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupiło grono badaczy zajmujących się fenomenem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze). Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów, socjolingwistów i pisarzy z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Ukrainy − były konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania usytuowano aktorów życia społecznego (przede wszystkim twórców kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Jako szczególną grupę potraktowano autorów literatury interkulturowej, których jako nieletnich wywieziono na Zachód Europy, w tym z Polski w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980.

BANER_FB_vol 02 29.11.2021

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

dr Goro Christoph Kimura, prof. Uniwersytetu Sophia (Tokio) członkiem Pracowni

Grono członków Pracowni wzmocnił germanista i socjolingwista prof. Goro Christoph Kimura z Uniwersytetu Sophia w Tokio.

Badacz urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Doktoryzował się na podstawie pracy: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości, na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō. Od 2004 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym przez jezuitów w stolicy Japonii w 1913 r.. 2007 − profesor nadzwyczajny, od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich.

Członek Komitetu Redakcyjnego japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i Społeczeństwo] oraz Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], członek rady naukowej czasopisma Language Problems and Language Planning, jak również współredaktor serii wydawniczej Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins), redaktor naczelny czasopisma Deutschunterricht in Japan (2016−2020).

Pobyty badawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2012−2013) i na Uniwersytecie w Lipsku (2021−2022). Profesor gościnny na Uniwersytecie Sapporo (2015−2016, 2017−2018). Sekretarz Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego (2013−2017), członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Japonii (2016−2020).

Zainteresowania badawcze naukowca koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień, jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej, prawa językowe i ich ochrona oraz rewitalizacja języków mniejszości.

Lista publikacji projektu „Porównanie strategii komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu”: Forschungbericht_sprawozdanie_31.12.2021

Cieszymy się na dalsze pogłębianie współpracy!

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

CfP Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

Edit: ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przedłużyliśmy termin zgłaszania propozycji wystąpień do 15 kwietnia.

termin: 6.−8. (9.) października 2022
miejsce: Uniwersytet Gdański

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

CFP Grass_dialogi i konfrontacje 31.1.2022

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Objazd naukowy po Pomorzu Środkowym

Objazd naukowy Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza zrealizowany został w dniach 26−27 listopada w ramach projektu IDUB / Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza: POGRANICZA W DIALOGU. DIALOGI NA POGRANICZACH. LITERATURA – PAMIĘĆ – TOŻSAMOŚĆ. „Sztudienrajza” poprowadziła członków i współpracujących z Pracownią na Pomorze Środkowe trasą Kluki – Łokciowe −  Smołdziński Las – Czołpino – Gardna Wielka – Cecenowo – Łeba. Uczestnicy poznawali region kontemplując piękno przyrody, analizując krajobraz kulturowy i procesy kształtowania pamięci kulturowej oraz  spotykając się z aktorami tutejszego życia społecznego.

Kluki 1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne

Warsztaty interdyscyplinarne Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu / Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration, Gdańsk, 3.-4. Dezember 2021

AFISZ_A2 28.11.2021-1

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na otwarty wykład gościnny prof. Moniki Wolting (UWr)

plakat Monika Wolting 23.11.2021_3

Nasz Gość jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Wykład ogólnoczelniany_Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz

Zapraszamy na VI edycję ogólnouczelnianego  kaszuboznawczego wykładu monograficznego na UG, przygotowanego we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Do prezentacji wyników badań zaprosiliśmy naukowców z różnych ośrodków w Polsce i zagranicą. Wykład ma charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych. Zapraszamy do udziału studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką.

BANER FB_WYKLADY_UG

Współczesne badania humanistyczne
w Polsce i na świecie

interdyscyplinarny wykład ogólnouczelniany
semestr zimowy 2021/22

! cykl dziesięciu wykładów  i towarzysząca im dyskusja z prelegentem
w formule „flipped learning”

Kaszubi mieli wiele szczęścia do badaczy „z zewnątrz”! Od początku XIX w. przyciągali ich uwagę, bo byli dla naukowców z różnych krajów ciekawi, a „sprawa kaszubska” była trudna i kontrowersyjna, a zatem intrygująca, zaś trwanie kultury i języka Kaszubów oraz ich aktywność stanowiły (i stanowią!) fenomen, który należało opisać i zinterpretować. Trudno byłoby wskazać obszar humanistyki i nauk społecznych, w którym nie byłoby kogoś, kto czegoś o Kaszubach by nie napisał, czegoś nie zbadał, nad czymś się nie zastanawiał. Biblioteka tekstów naukowych – dawnych i współczesnych – poświęconych Kaszubom, a napisanych przez badaczy, którzy nie mieli kaszubskich korzeni, nie mieszkali na Kaszubach i nie byli aktywni w ruchu kaszubskim – jest ogromna. I trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną wiedzę kaszubologiczną bez tego dorobku. Warto więc zrobić ogólniejszą refleksję – kim byli/są ci „zewnętrzni” badacze? Jak przedstawiają Kaszubów, co badają, jak ich przedstawiają, dlaczego się tym zajmują? A przede wszystkim – dlaczego to dla samych Kaszubów ma tak istotne znaczenie? Co nowego wnoszą te badania do samowiedzy Kaszubów (i dlaczego niekiedy to bywa trudne do akceptacji)? I wreszcie – czym mogliby zająć się badacze „zewnętrzni” z korzyścią dla nauki i dla samych Kaszubów?

Program i szczegóły: Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe

Porozumienie o współpracy z Pracownią Badań Krajobrazu Uniwersytetu Wrocławskiego

W ramach realizacji interdyscyplinarnego pilotażowego projektu badawczego  Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze
w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej
 podpisano w sierpniu 2021 roku porozumienie o współpracy (list intencyjny) pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego a Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie
o wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim, które realizować będziemy wspólnie z Pracownią Badań Krajobrazu UWr, kierowaną przez
prof. UWr dr hab. Agnieszkę Latochę, w szczególności objęło następujące kierunki współdziałania:

  1. prowadzenie wspólnych badań naukowych, w tym terenowych, w ramach badań z zakresu krajobrazu kulturowego, pamięci kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz przemian obszarów kulturowego pogranicza w ramach współpracy zespołu badawczego Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza, działającej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pracowni Badań Krajobrazu, działającej na Uniwersytecie Wrocławskim,
  2. przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych,
  3. opracowanie wspólnych publikacji,
  4. organizacja spotkań, wykładów, konferencji i wystaw,
  5. wzajemne propagowanie osiągnięć,
  6. współpraca na rzecz rozwoju wiedzy regionalnej Dolnego Śląska i Pomorza.

Projekt realizowany jest  latach 2021-23 w ramach programu IDUB,  dofinansowanie zyskał w wyniku konkursu Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki. Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG.

Opublikowano Bez kategorii | Komentowanie nie jest możliwe