Zaproszenie na Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie

Zapraszamy na Forum Społeczno-Naukowe Krajobraz a człowiek. Człowiek krajobrazie, które odbędzie się 1 marca 2024 (piątek) na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie na styku nauki i społeczeństwa obywatelskiego w formule sesja/panel/warsztaty/spotkanie informacyjne organizuje Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Wraz z Pracownią Geobotaniki i Ochrony Przyrody (Wydział Biologii) jesteśmy współorganizatorami/partnerami merytorycznymi konferencji, której organizacją koordynuje dr hab. Miłosława Borzyszkowska, prof. UG.

AFISZ Krajobraz a człowiek. Człowiek w krajobrazie END

Więcej informacji i formularz zgłoszenia
https://krajobrazpomorza.edu.pl/index.php/forum-spoleczno-naukowe/

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza powstał m.in. jako pochodna projektu IDUB Pogranicza w dialogu. Dialogi na pograniczach. Narracje – Pamięć – Tożsamość (Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki UG 2021-2024, kierownik:  dr hab. Miłosławę Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG). Jako subprojekt zamierzenia realizowany jest interdyscyplinarny pilotażowy projekt badawczy Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. „Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej w kooperacji z Pracownią Badań Krajobrazu UWr i Instytutem Kaszubskim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.