dr Goro Christoph Kimura, prof. Uniwersytetu Sophia (Tokio) członkiem Pracowni

Grono członków Pracowni wzmocnił germanista i socjolingwista prof. Goro Christoph Kimura z Uniwersytetu Sophia w Tokio.

Badacz urodził się w 1974 r. w Nagoi (Japonia). W 2002 r. ukończył studia na Uniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Doktoryzował się na podstawie pracy: Perspektywy interwencji człowieka na rzecz podtrzymania i rewitalizacji języków mniejszości, na przykładzie języka łużyckiego i kornijskiego. Początkowo prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach Keiō i Wakō. Od 2004 r. jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia, założonym przez jezuitów w stolicy Japonii w 1913 r.. 2007 − profesor nadzwyczajny, od 2012 r. profesor studiów niemieckich i europejskich.

Członek Komitetu Redakcyjnego japońskich czasopism Kotoba to Syakai [Język i Społeczeństwo] oraz Syakaigengogaku [Socjolingwistyka], członek rady naukowej czasopisma Language Problems and Language Planning, jak również współredaktor serii wydawniczej Studies in World Language Problems (Amsterdam, John Benjamins), redaktor naczelny czasopisma Deutschunterricht in Japan (2016−2020).

Pobyty badawcze na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2012−2013) i na Uniwersytecie w Lipsku (2021−2022). Profesor gościnny na Uniwersytecie Sapporo (2015−2016, 2017−2018). Sekretarz Japońskiego Towarzystwa Slawistycznego (2013−2017), członek zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Japonii (2016−2020).

Zainteresowania badawcze naukowca koncentrują się wokół takich socjolingwistycznych zagadnień, jak: opcje komunikacji międzyjęzykowej, prawa językowe i ich ochrona oraz rewitalizacja języków mniejszości.

Lista publikacji projektu „Porównanie strategii komunikacji językowej na polsko-niemieckim pograniczu”: Forschungbericht_sprawozdanie_31.12.2021

Cieszymy się na dalsze pogłębianie współpracy!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.