CfP Interdyscyplinarna konferencja Interdyscyplinarna Günter Grass. Dialogi i konfrontacje interkulturowe

Edit: ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przedłużyliśmy termin zgłaszania propozycji wystąpień do 15 kwietnia.

termin: 6.−8. (9.) października 2022
miejsce: Uniwersytet Gdański

Z okazji 95. rocznicy urodzin omnikreatywnego artysty zapraszamy na konferencję, której celem będzie wymiana refleksji na temat najnowszych tendencji w recepcji twórczości Güntera Grassa, a także ponowne odczytanie dzieła jego życia w jakże dynamicznie zmieniającej się teraźniejszości społeczno-kulturowej. Zapraszamy zatem do Gdańska, miejsca urodzenia laureata literackiej Nagrody Nobla, które uwiecznił w literaturze jako miasto pogranicza, miejsce konfrontacji i rywalizacji, ale także współdziałania i przenikania się kultur. Patronat honorowy konferencji objął JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

CFP Grass_dialogi i konfrontacje 31.1.2022

Globalizacja, migracje i zmiany klimatyczne to nieodłączne aspekty teraźniejszości. Naszą dzisiejszą codzienność kształtuje jednocześnie nadal także Grassowskie „Vergegenkunft” – niedokończone rozrachunki z przeszłością (m.in. z II Wojną Światową i kolonializmem) oraz nasilenie tendencji nacjonalistycznych ze skłonnością do autorytaryzmu i homogeniczności kulturowej. Rozważania na powyższe tematy Günter Grass podjął nie tylko po to, by podzielić się spojrzeniem człowieka świadomie przyglądającego się czasom, w których przyszło mu żyć, ale jednocześnie aby zaproponować alternatywny projekt postrzegania świata w złożoności jego relacji. Literaturę i sztukę uprawiał jako medium (między)kulturowego dialogu o wielu znaczeniach i w wielu wymiarach, a ponadto − a może przede wszystkim – o potencjale kształtowania przyszłości.

I tak prowadził Grass wielotorowy dialog z czasoprzestrzenią. Jako obywatel zabierał głos, aby wyrazić to „co musi zostać powiedziane”. Zawód pisarza pojmował jako uwidocznienie tego, co niewidzialne i „rozdrapywanie zbyt szybko zabliźnionych ran”. Niestrudzony oświeceniowiec nie cofał się przed przyjęciem odpowiedzialności i inicjowaniem zmiany.

Na ile i w jaki sposób interpretuje się dziś dzieło życia Grassa z różnych perspektyw?
Na ile i w jaki sposób odczytuje się dzieło jego życia w aktualnym kontekście społeczno-kulturowym z różnych miejsc świata? – oto pytania przewodnie nadchodzącego spotkania.

W centrum planowanej interdyscyplinarnej konferencji znajdą się przede wszystkim następujące zagadnienia:

  • Wykraczając poza „czysty, wyuczony język literacki”. Artysta jako obywatel. Sztuka zaangażowana a społeczeństwo obywatelskie. Teksty Grassa jako interwencja i strategia polityczna (słowa kluczowe takie jak migranci, mniejszości kulturowe, kobiety i patriarchalizm, zmiany klimatyczne, pamięć zbiorowa oraz komunikacja międzypokoleniowa).
  • Artysta i jego transkulturowe powiązania. Grassa dialogi intelektualne i korespondencje intertekstualne.
  • Dialog intermedialny – słowo i obraz w dialogu w twórczości Grassa. Współzależność słowa
    i obrazu w dziełach Grassa. Od słowa do intermedialnych dialogów artystycznych.
  • Przekłady Grassa dzisiaj (m.in. słowa kluczowe takie jak Grassa warsztat translatorski, nacechowanie dialektalne, koloryt lokalny, obcość i alteracja w perspektywie translatorskiej, dzieło Grassa jako punkt odniesienia w dyskursie o teorii przekładu i pamięci).
  • Dzieło Grassa w nowych mediach. W świetle aktualnych przemian chcielibyśmy przyjrze ć się obecności dzieła Grassa w świecie wirtualnym, uwzględniając przy tym wpływ pandemii Covid-19.

Propozycje tematów (do 1500 znaków) wraz z krótkim biogramem autora/autorki należy przesyłać do 31 marca 2022 r. na adres grass_conference2022@ug.edu.pl. Przewidziana jest publikacja tekstów pokonferencyjnych w czasopiśmie „Studia Germanica Gedanensia“.

Konferencja prowadzona będzie w trybie hybrydowym. Opłata konferencyjna dla uczestników stacjonarnych wynosi 250 PLN / 60 EURO, dla uczestników online – 150 PLN / 35 EURO.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie (języki konferencyjne: polski, niemiecki i angielski). Planowany jest również spacer literacki śladami Grassa po Gdańsku Wrzeszczu (Langfuhr), a na zakończenie konferencji (9 października) fakultatywny literacki wyjazd studyjny śladami Grassa na Kaszuby.

organizatorzy:
Uniwersytet Gdański / Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Germańskiej / Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza / International Border Studies Center UG / Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku / Wydział I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego / Instytut Kaszubski

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG
dr Marta Turska
mgr Marta Wróblewska

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.