Zapraszamy na konferencję Japonia – Niemcy – Polska. Badania nad pograniczami jako wyzwanie badawcze i społeczne

W dniach 28-29 czerwca zapraszamy na interdyscyplinarną konferencję.

post_konferencja Japonia-Polska-Niemcy END

Celem spotkania jest wspólny namysł i wymiana refleksji na temat kierunków, tendencji oraz stanu badań nad granicami i pograniczami w Japonii, Niemczech i Polsce. W perspektywie porównawczej uczestnicy – filolodzy/żki, antropolodzy/żki kultury, kulturoznawcy/czynie, pedagodzy/żki, historycy/czki i politolodzy/żki – przyjrzą się doświadczeniu granicy w Europie Środkowej Wschodniej a Wschodniej Azji, krajobrazom kulturowym pograniczy, tendencjom w obszarze muzealizacji pamięci pograniczy, jak i w literaturze dotyczącej obszarów kulturowego styku.

Jeszcze nie zamilkły echa wieku XX, którego kluczową cezurę pamięci współczesnych społeczeństw Japonii, Niemiec i Polski stanowi II Wojna Światowa i doświadczenie systemów opresyjnych. Ich skutkiem są przesunięcia granic i wymuszone migracje, projekty narodowej homogenizacji społeczeństw, w różny sposób i w różnym stopniu przepracowane w narracjach pamięci zbiorowej. Kompleksowość zjawisk pograniczy i granic, ich płynność i zmienność, a jednocześnie długość ich oddziaływania, także w postaci widmowej/fantomowej, czyni ten obszar frapującym zwłaszcza dla badań o interdyscyplinarnym charakterze. Tym bardziej, iż kwestia postrzegania pograniczy w dużej mierze stanowi kontekstowy konstrukt społeczny, odpowiedź na ducha czasu i miejsca.

Przy czym niedokończone obrachunki z przeszłością XX wieku charakteryzują wszystkie społeczeństwa, choć w różnych obszarach i w różnym wymiarze, jak np. w Niemczech dotyczą uwikłania świata nauki w zbrodniczy system, w Polsce – postawy społeczeństwa wobec Zagłady i sposobów zaprowadzania komunistycznego ładu na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w Japonii – okupacji japońskiej w Korei i Chinach.

Pytania, na które w interdyscyplinarnym gronie będziemy szukać odpowiedzi, dotyczą m.in. następujących zagadnień: W jaki sposób badania naukowe podejmują kwestie pogranicza? Jak funkcjonują pojęcie ‘pogranicze’ i ‘granica’ w narracjach ‘wspólnot wyobrażonych’? Na ile pamięć zbiorowa przepracowuje odmienne doświadczenie i dziedzictwo pograniczy? Jak narracje narodowe i polityka historyczna traktują kwestie pogranicza i granicy? Czy i na ile kwestia pogranicza i granicy utrzymała status politicum oraz kwestii spornej? Jak kształtuje się współcześnie pamięć pogranicza i procesy tożsamościowe na pograniczu? Jak traktowane są kwestie mniejszości społeczno-kulturowych, ludności rodzimej i ich języków? Czy i na ile narracje narodowe uwzględniają/dopuszczają odrębność/odmienność narracji pograniczy, w tym wielogłosowość, nierównoczesność i niejednoznaczność, tj. odmiennie semantyczne nacechowanie historycznych cezur, aktorów i wydarzeń?

Konferencja jest zrealizowana w ramach projektów IDUB UG: „Pogranicza w dialogu – dialogi na pograniczach. Narracje  – pamięć – tożsamość” oraz International Border Studies Center UG. Połączona jest z objazdem studyjnym po Kaszubach jako obszarze pogranicza. Obrady odbędą się w Gdańsku i we Wdzydzach.

program Japonia-Polska-Niemcy_

afisz Japonia-Polska-Niemcy 

abstracts_biograms Japonia-Polska-Niemcy_26.6.2024 

Organizatorzy i partnerzy:
Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza i International Border Studies Center UG –prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
Instytut Studiów Europejskich / Sophia University, Tokio – prof. Goro Christoph Kimura
Centrum Studiów Slawistycznych i Euroazjatyckich / Hokkaido University, Sapporo
Instytut Kaszubski
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

Kontakt: dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof.  UG miloslawa.borzyszkowska@ug.edu.pl
Zainteresowanych udziałem w obradach we Wdzydzach prosimy o kontakt z Działem Upowszechniania i Promocji Muzeum -Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach promocja@muzeum-wdzydze.gda.pl .

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.