Zaproszenie na otwarcie wystawy fotograficznej Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub

Zapraszamy na otwarcie wystawy fotograficznej

Pomiędzy swojskością a obcością. Obrazowanie nastroju Kaszub
Midzë swójszczëznąa cëzotą. Òbrazowanié nôstroju Kaszëb
Zwischen Eigen und Fremd. Stimmungsbilder der Kaschubei

tym razem do Wdzydz Kiszewskich. W dniu 2 lipca o godz. 14.00, po eskpozycjach w Moguncji, Gdańsku i Wejherowie, otworzymy ją w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym im. T. i I. Gulgowskich (w spichlerzu z Luzina).

zaproszenie_END-1

Wystawa prezentuje wyniki projektu typu „nauczanie poprzez badanie” zrealizowanego przez moguncką antropologię kulturową / ludoznawstwo oraz gdańską filologię germańską (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza). Studenci studiów magisterskich antropologii kulturowej z Johannes Gutenberg Universität w semestrze letnim 2018 oraz w semestrze zimowym 2018/19 poznawali Kaszuby jako przestrzeń polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego. Wraz ze studentami germanistyki i etnofilologii kaszubskiej z Uniwersytetu Gdańskiego podczas objazdu studyjnego oraz badań terenowych w maju 2018 roku za pomocą wszystkich zmysłów postrzegali region w jego kulturowej specyfice.

Kuratorki
Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk), Oliwia Murawska (Moguncja)

Studenckie kuratorium
Robert Balas, Fiona Bauer, Jennifer Berger, Patricia Buchner, Roxana Fiebig, Aaron Hock, Laura Karnasch, Julia Kleine-Bley, Martin Koch, Fabian Kölsch, Carina Kühn, Anna Merkelbach, Vanessa Rockstein, Marie Scheffler, Jasmin Weiß, Murielle Winckler, Saskia Wöhler (Moguncja)

Uczestnicy z UG
Kamila Gryguś, Beata Knuth, Martyna Łącka, Philipp Mierzwa, Fopke Gracjan

Z rocznym opóźnieniem ze względu na pandemię, z przygodami, udało się wystawę postawić tak, aby była dostępna dla zwiedzających przez cały sezon (do końca września br.).

A jak kuratorzy przedstawiają przedmiot refleksji?

Z uwagi na zmienną historię polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego oraz szczególną kaszubską ikonosferę, znaleźliśmy fascynujący temat wystawy i obiekt badań, dotychczas zaniedbywany przez niemiecką antropologię kulturową. W ramach projektu zrealizowanego przez moguncką antropologię kulturową / ludoznawstwo oraz gdańską filologię germańską (Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza), studenci studiów magisterskich antropologii kulturowej z JGU w semestrze letnim 2018 oraz w semestrze zimowym 2018/19 poznawali Kaszuby. Podczas objazdu studyjnego i badań terenowych w maju 2018 roku wraz ze studentami germanistyki i etnofilologii kaszubskiej z UG doświadczali Kaszub.

Z pomocą fotografii chcemy ukazać, w jaki sposób studenci z Moguncji przeżywali, przewędrowali, obserwowali, wizualizowali oraz za pomocą wszystkich zmysłów postrzegali region w jego kulturowej specyfice. Kiedy i w jaki sposób początkowo obce Kaszuby stały się swojskimi. Kiedy i w jaki sposób powstaje przestrzeń pomiędzy, pozwalająca przezwyciężyć dychotomię w matrycy percepcji? W jaki sposób spotkanie z obcością prowadzi do wyobcowania swojskości? Jaką rolę w tych procesach przyswajania i wyobcowania odgrywają kulturowo ukształtowane ikonograficzne wzorce postrzegania, a jaką postrzeganie zmysłowe i nastroje?

Sięgając po metodę fotograficzną spróbowaliśmy oddać nastrój − kategorię, którą trudno zobiektywizować. Za pomocą obrazów nastroju pragniemy przenieść Państwa w rolę badacza w terenie i zaprosić do spojrzenia na Kaszuby naszymi oczyma.

Kuratorzy

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.