dr Janusz Mosakowski

moskaowski

ur. 20 czerwca 1972 r. w Grudziądzu; studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG: kierunek filologia polska; stypendia: Deutsches Polen Institut, Marszałka Województwa Polskiego, Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska; Studium doktoranckie UG; Studium podyplomowe UG: przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego; doktorat na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Filologiczno–Historyczny: Dzieje Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku. Adiunkt na Wydziale Filologicznym w Instytucie Filologii Polskiej.

Zainteresowania badawcze: niemiecka i polska beletrystyka historyczna w wieku XIX i XX, niemiecko- i polskojęzyczna literatura lokalna o Gdańsku w wieku XIX i XX, pomorska literatura regionalna, związki literatury z Biblią, literatura podróżnicza i wspomnieniowa, stereotypy, mity w literaturze, translatoryka.

Lista publikacji 

Prowadzone dotychczas zajęcia: Literatura powszechna do końca XVIII wieku, Literatura powszechna XIX wieku, Literatura powszechna XX wieku, Literatura polska XIX wieku, Literatura Młodej Polski; Wybrane zagadnienia z literatury Gdańska, Kaszub i Pomorza, Historia Polski (program autorski dla studentów z Chin), Historia sztuki europejskiej i polskiej (program autorski dla studentów z Chin), Kultura polska (program autorski dla studentów z Chin), Gdańsk – jego dzieje i kultura, Gdańsk w literaturze polskiej i niemieckiej XIX wieku.

Udział w pracowniach na Wydz. Filologicznym UG: Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX i Początku XX wieku Pracownia Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego Literackie Trójmiasto. Pracownia badań nad literacką obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu od początku XX wieku do współczesności (kierownik)

Członkostwo w stowarzyszeniach: Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku – członek Zarządu Instytut Kaszubski.

Hobby: taternictwo, kajakarstwo, narciarstwo, turystyka rowerowa, wędkarstwo, muzyka, języki obce.