Call for Papers PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia

Call for Papers
PAMIĘĆ KRAJOBRAZU POGRANICZA. XVI KONFERENCJA KASZUBSKO_POMORSKA. SŁUPSK 5−6 grudnia, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
 
Zapraszamy do udziału i nadsyłania propozycji wystąpień!
 
Wraz Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddziałem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Pracownią Badań Krajobrazu w Uniwersytecie Wrocławskim i Instytutem Kaszubskim przygotowujemy interdyscyplinarną konferencję poświęconą procesom kształtowania i przemian krajobrazu kulturowego pograniczy.
 
Zapraszamy kulturoznawców, antropologów kultury, literaturoznawców, językoznawców, geografów kultury, socjologów oraz ekspertów innych dziedzin, zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza, do podzielenia się wynikami badań. Pojmując krajobraz jako przestrzenną ramę organizującą pamięć i tożsamość grupy, zapraszamy do dyskusji, jaką narrację o pograniczu generuje współcześnie krajobraz, tj. jaką opowieść o historii i teraźniejszości można odczytać z krajobrazów kulturowych pograniczy.
 
W przestrzeni nie tylko czytamy czas. Przestrzeń także praktykujemy (Michel de Certeau), a kształtując krajobraz projektujemy przyszłość. Wychodząc od Pomorza jako modelu laboratorium modi co-vivendi (Zygmunt Bauman, Maria Mendel) kształtowania relacji międzykulturowych na pograniczu, zapraszamy badaczy innych pograniczy do wspólnego namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi relacji pomiędzy pamięcią, przestrzenią a tożsamością (szczegóły w załączniku).
 
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.