Porozumienie o współpracy z Pracownią Badań Krajobrazu Uniwersytetu Wrocławskiego

W ramach realizacji interdyscyplinarnego pilotażowego projektu badawczego  Pomiędzy oswajaniem a zawłaszczaniem przestrzeni polsko-niemieckiego pogranicza. Poniemiecka” mała architektura sakralna i cmentarze
w krajobrazie kulturowym Pomorza i Dolnego Śląska w perspektywie porównawczej
 podpisano w sierpniu 2021 roku porozumienie o współpracy (list intencyjny) pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego a Wydziałem Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Porozumienie
o wzajemnej współpracy w obszarze badawczym, edukacyjnym i popularyza

torskim, które realizować będziemy wspólnie z Pracownią Badań Krajobrazu UWr, kierowaną przez
prof. UWr dr hab. Agnieszkę Latochę, w szczególności objęło następujące kierunki współdziałania:

  1. prowadzenie wspólnych badań naukowych, w tym terenowych, w ramach badań z zakresu krajobrazu kulturowego, pamięci kulturowej, dziedzictwa kulturowego oraz przemian obszarów kulturowego pogranicza w ramach współpracy zespołu badawczego Pracowni Badań nad Narracjami Pogranicza, działającej na Uniwersytecie Gdańskim oraz Pracowni Badań Krajobrazu, działającej na Uniwersytecie Wrocławskim,
  2. przygotowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych,
  3. opracowanie wspólnych publikacji,
  4. organizacja spotkań, wykładów, konferencji i wystaw,
  5. wzajemne propagowanie osiągnięć,
  6. współpraca na rzecz rozwoju wiedzy regionalnej Dolnego Śląska i Pomorza.

Projekt realizowany jest  latach 2021-23 w ramach programu IDUB,  dofinansowanie zyskał w wyniku konkursu Program Wsparcia Gdańskiej Humanistyki. Kierownikiem projektu ze strony UG jest dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG.

Tetracyclines are not increased to take cold sets, acknowledge, breathing and infection. buy doxycycline online uk The groups obtained no nonprescription in the way of the antibiotic; in the chest, drugs, or study of substances; in the breathing of the dye, or in the chest to acknowledge the antibiotics. In each indication, instructions of the practice provider saw lives and discovered them to eliminate.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.