Zapraszamy na międzynarodowe warsztaty interdyscyplinarne

Warsztaty interdyscyplinarne Wstrząsy wtórne cezury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu / Nachbeben einer Zäsur in der interkulturellen Literatur und Kulturpraxis. Formationserlebnisse einer Umbruchsgeneration, Gdańsk, 3.-4. Dezember 2021

AFISZ_A2 28.11.2021-1

Spotkanie interdyscyplinarnego networku skupi badaczy zajmujących się zjawiskiem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego (literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze). Przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów i socjolingwistów z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Rosji − są konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej. W centrum zainteresowania są aktorzy życia społecznego (przede wszystkim twórcy kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy. Szczególną grupę twórców stanowią autorzy literatury interkulturowej, których jako dzieci wywieziono na Zachód Europy, w tym w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980. z Polski.

Programm 1.12.2021

Biogramy 2.12.2021

Konferencja przeprowadzona zostanie hybrydowo. Zapraszamy  do udziału. Zgłoszenia do udziału online prosimy przysyłać na adres izabela.braun-gwiazdowska@ug.edu.pl

Jezyki konferencji: DE i PL

Organizatorzy: Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG i Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze / Instytut Filologii Germańskiej, Wydział Filologiczny UG, International Border Studies Center UG.

Partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności i Austriackie Forum Kultury w Warszawie.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG
dr Eliza Szymańska
mgr Izabela Braun-Gwiazdowska
Natalia Resch (studentka filologii germańskiej)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.