Zaproszenie na wykład gościnny online prof. Renaty Makarskiej

Dziwne te czasy w cieniu koronawirusa. Tęsknimy za bezpośrednim kontaktem ze studentami, za salą wykładową oraz możliwością otwartej dyskusji. Niemniej nowe warunki motywują do szukania rozwiązań.

Zapraszamy  na otwarty wykład gościnny online prof. Renaty Makarskiej z Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji na temat Supermigranci, nowi Niemcy i pokolenie Podolskiego. Polscy migranci drugiej generacji w niemieckiej literaturze i kulturze. Wykład odbędzie się we wtorek 28 kwietnia o godz. 13.15.

plakat Renata Makarska 28.4.2020Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 27 kwietnia na adres narracjepogranicza@ug.edu.pl.

Renata Makarska – kulturoznawczyni, polonistka, literaturoznawczyni, translatolożka i tłumaczka. Kieruje Zakładem Polonistyki na Wydziale Translatoryki, Lingwistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Moguncji (Germersheim).Studia polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat na Uniwersytecie im. Fryderyka Schillera w Jenia (praca doktorska: Der Raum und seine Texte. Konzeptualisierungen der Hucul’ščyna in der mitteleuropaischen Literatur des 20. Jahrhunderts, 2010); projekt w ramach Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration” na Uniwersytecie w Konstancji i stypendium habilitacyjnego  Margarete von Wrangell na Uniwersytecie w Tybindze.

Zainteresowania naukowe Gościa obejmują literaturę migracyjną, (nowe) mniejszości w Europie Środkowo-Wschodniej, transkulturowość, przekład i komiks. Najnowsze publikacje to Erweiterung des Horizonts: Fotoreportage in Polen im 20. Jahrhundert (red. z Iwoną Kurz, Schammą Schahadat und Margarete Wach; 2018) oraz Wyjść tłumaczowi naprzeciw. Miejsce tłumacza w najnowszych badaniach translatologicznych (red. z Jadwigą Kita-Huber, 2020).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.