Projekt „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej” – nauczanie poprzez badanie

Pracownia jest współorganizatorem projektu „Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej”, realizowanego wspólnie z Instytutem Nauk o Teatrze, Filmie i Empirycznych Badań nad Kulturą Uniwersytetu w Moguncji (Johannes Gutenberg Universität in Mainz). Projekt typu „nauczanie przez badanie” („Forschendes Lernen”) koordynują dr Oliwia Murawska (Moguncja) i dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Gdańsk). W ramach projektu  studenci antropologii kulturowej/etnografii Uniwersytetu w Moguncji realizują własne projekty badawcze dot. postrzegania siebie i obcego na Kaszubach. Projekt przewidziany jest na 2 lata i obejmuje cykl zajęć o różnym charakterze (seminaria, objazd naukowy i badania terenowe na Kaszubach 5.-12.5.2018, wykłady, warsztaty, zajęcia metodologiczne oraz ćwiczenia) – prezentacja projektu Historia i rewitalizacja kultury kaszubskiej
Uczestniczą w nim także studenci filologii germańskiej (Kamila Gryguś, Martyna Łącka, Beata Knuth i Sylwia Jania), etnologii kaszubskiej z UG (Gracjan Fopke) oraz przebywający na praktyce na UG student slawistyki Uniwersytetu w Lipsku – Philipp Mierzwa. W wyniku projektu ma powstać wystawa oraz publikacja (katalog wystawy). Partnerami projektu są Instytut Kaszubski i Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku. W ramach projektu dr Borzyszkowska-Szewczyk przebywać będzie w semestrze zimowym 2018/19 jako visiting professor na Uniwersytecie w Moguncji.slajd 1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.