Zaproszenie na wykład gościnny prof. Goro Christopha Kimury

Serdecznie zapraszamy!

zaproszenie wykład prof. Goro Kimura

Prof. Goro Christoph Kimura jest socjolingwistą i germanistą. Ukończył studia naUniwersytecie Hitotsubashi w Tokio. Temat jego pracy doktorskiej dotyczył zakresu i możliwości interwencji człowieka w podtrzymanie i rewitalizację języków mniejszości. Od 2004 jest zatrudniony na Uniwersytecie Sophia w Tokio. W 2007 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 2012 r. profesora zwyczajnego. W latach 2012-2013 przebywał jako visiting professor na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, realizując projekt badawczy dotyczący strategii interlingualnych na polsko-niemieckim pograniczu. Od 2014 r jest sekretarzem Japońskiego Towarzystwa Slawistyki. Bada m.in. języki łużycki i kaszubski. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje politykę językową, rewitalizację języków mniejszości oraz komunikację międzyjęzykową.

Cieszymy się mogąc gościć badacza po raz kolejny na Uniwersytecie Gdańskim.
Spotkanie poprowadzi dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.