Seminarium Pommern – Pomorze. Eine Region neu erzählen / Opowiedzieć region na nowo

Pracownia współorganizowała z Academią Baltica i Instytutem Kaszubskim w dniach 22-24 kwietnia w Sankelmarku k. Flensburga.

Od Rugii na zachodzie po Jezioro Żarnowieckie bądź Wisłę na wschodzie – granice niemieckiego Pommern i polskiego Pomorza mają ustalony zarys, a jednocześnie są płynne. Na Pomorzu mieszkali i mieszkają Polacy i Niemcy, Kaszubi, Żydzi i Ukraińcy. Jak postrzegają Pomorze/Pommern? Co oznacza dla nich Pomorze/Pommern? Jak można opowiedzieć na nowo  przeszłość tego krajobrazu kulturowego?

Celem spotkania była interdyscyplinarna refleksja nad funkcjonującymi narracjami o przeszłości Pomorza, wymiana doświadczeń badawczych w zakresie szeroko rozumianych badań pomorzoznawczych oraz upowszechnianie ich rezultatów wśród zainteresowanych tematyką uczestników, także spoza kręgów akademickich.

galeria zdjęć, kliknij zdjęcie poniżej

zdjęcie zbiorówka

Sankelmark zaproszenie

Otwierając seminarium organizatorzy – dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i dr Christian Pletzing – nakreślili specyfikę Pomorza, podkreślając jego wieloetniczny i pograniczny charakter oraz polifoniczność i wielowątkowość funkcjonujących narracji o przeszłości i teraźniejszości regionu, który jest w zróżnicowany sposób ujmowany geograficznie, badany i przedstawiany. Zwrócili uwagę także na fakt, iż spotkanie ma  miejsce dwadzieścia pięć  lat po podpisaniu traktatu o dobrym sąsiedztwie pomiędzy Polską i Niemcami, który to zapoczątkował m.in. wzmożony dyskurs na temat przeszłości i jej obecności w teraźniejszości polsko-niemieckich kulturowych pograniczy.

Z grona członków Pracowni w spotkaniu z referatami uczestniczyli: dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk Jüdische Ent-innerung in der Kaschubei / Odpominania żydowskie na Kaszubach (wspólnie z dr Christianem Pletzingiem), dr Magdalena Lemańczyk Die deutsche Minderheit in Pommerellen/ Pomorze Gdańskie nach 1989 oraz dr Magdalena Sacha Pommern in deutschen und polnischen Museen.

Spotkanie było dotowane ze środków niemieckiego Bundesministerium, Beauftragter für Kultur und Medien.

Program 1a

1-16 Programm (3)-page-002

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.