dr Maciej Dajnowski

Polonista, literaturoznawca. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury IFP UG od roku akademickiego 2002-2003. W latach akademickich 2007/08 – 2011/12 Zastępca Dyrektora IFP UG ds. Kształcenia. Członek Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego (od 2007 r.) i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 2008 r.).

Studia:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1991-1996, magisterium Komizm a deziuluzja w dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza — promotor prof. dr hab. Jan Błoński; Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego 1993-1995, studia przerwane; Filologiczne Studium Doktoranckie Uniwersytetu Gdańskiego 1997-2002, doktorat Groteska w twórczości Stanisława Lema — promotor prof. dr hab. Anna Martuszewska.

Zainteresowania naukowe:
poetyka prozy współczesnej, antropologia literacka, groteska i fantastyka jako kategorie estetyczne, poetyka przestrzeni i pejzażu w prozie polskiej

Zajęcia dydaktyczne:
poetyka, analiza i interpretacja dzieła literackiego, podstawowe metody badania tekstów kultury, okazjonalnie teoria literatury, estetyka

Lista publikacji

kontakt: mdajnowski@wp.pl