Wykład otwarty prof. dr. hab. Miloša Řeznika

We wtorek 10 marca 2015 r. miał miejsce otwarty wykład gościnny prof. dr. hab. Miloša Řeznika na temat O zwЯocie Яegionalnym  w niemieckich badaniach nad historią i kulturą. Naszym Gościem był urodzony w Czechach historyk, dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, profesor europejskiej historii regionalnej oraz prodziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

Profesor poprowadził słuchaczy przez dwa ostatnie dziesięciolecia myśli niemieckiej, przedstawiając zmiany w usytuowaniu badań regionalnych w polu zainteresowań nauki na obszarze niemieckojęzycznym. Podzielił się jednocześnie refleksjami na temat następujących po sobie mód czy też preferencji terminologicznych w tym zakresie. Wskazał m.in. na modyfikacje w definiowaniu pojęcia „region” i „granica” od statyczno-terytorialnych koncepcji po akcentujące wyobrażeniowy wymiar ujmowania regionu i dynamikę zmian zachodzących procesów. Podjął także aspekt wpływu polityki Unii Europejskiej w dyskursie dotyczącym regionów, regionalizacji i regionalności.

W wykładzie uczestniczyli studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego. Spotkanie zorganizowała i poprowadziła w ramach Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza przy Instytucie Filologii Germańskiej dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład odbył się m.in. w ramach zajęć z Wstępu do niemcoznawstwa z I rokiem makrokierunku. Podziękowania kierujemy w tym miejscu także w stronę prof. Igora Hałagidy z Instytutu Historii za udostępnienie sali wykładowej oraz pani Anety Płaskiewicz za pomoc w jej znalezieniu.

M.B.-Sz.

Więcej o Naszym Gościu…