dr Marta Turska

dr n. hum., kulturoznawca i germanistka, nauczyciel akademicki,
tłumacz przysięgły jęzMartayka niemieckiego.

Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, stypendystka Erasmusa na Universidad de León, Hiszpania. 2008 obrona pracy doktorskiej Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und der Kochkunst im fünfsprachigen Vergleich [Internacjonalizmy w języku specjalistycznym gastronomii i sztuki kulinarnej w ujęciu pięciojęzycznym] (Uniwersytet Gdański, promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny; wyd. 2009 w serii Danziger Beiträge zur Germanistik, Bd. 28, Frankfurt am Main (et al.): Peter Lang). Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UG (Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu).

Zainteresowania naukowe: kulinarystyka, przekładoznawstwo, kontakty językowe, polsko-niemieckie pogranicze kulturowe.

kontakt: marta.turska@ug.edu.pl