dr Felicitas Söhner


ur. w Dillingen nad Dunajem; studia na kierunku kulturoznawstwo na Uniwersytecie w Hagen, licencjat: 2006; studia na kierunku historia i literatura na Uniwersytecie w Hagen, magister: 2008; praca doktorska (obrona 2012) na temat Vom Konfliktheld zur Modellregion – Selbst- und Frembilder in Schlesien [Od ogniska konfliktu do regionu modelowego – obrazy własne i obcego na Śląsku], pod kierunkiem prof. Petera Brandta (Uniwersytet w Hagen) i prof. Friedhelma Bolla (Uniwersytet w Kassel).

Pracownik naukowy na Uniwersytecie Passau w Instytucie Filozofii (2012-2013); pracownik naukowy w Instytucie Historii, Teorii i Etyki Medycyny na Uniwersytecie w Ulm (2013-2015); pracownik naukowy w Instytucie Historii i Etyki Medycyny na Uniwersytecie w Kolonii/Köln (2015-2016), od 2016 pracownik naukowy w Instytucie Historii, Teorii i Etyki Medycyny na Uniwersytecie  w Düsseldorfie.

Zainteresowania naukowe: historia społeczna i medycyny, historia psychiatrii, historia regionalna oraz pamięć w jej biograficznym ujęciu.

Lista publikacji

kontakt: felicitas.soehner@hhu.de