dr Eliza Szymańska

dr n. hum., adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej (Katedra Literatury i Kultury Literatury Niemieckiej). Studia: filologia germańska na Uniwersytecie Gdańskim oraz na Uniwersytecie w Bremie. Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej, Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej. Tematyka badań naukowych: recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce, adaptacje sceniczne literatury niemieckojęzycznej w Polsce, polsko-niemieckie relacje w dramacie i teatrze, kulturowe konteksty współczesnego dramatu niemieckojęzycznego, teatr interkulturowy. Doktorat: Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Wrocław 2008.

kontakt: finej@ug.edu.pl