dr Katarzyna Szalewska

20150210_5894Kariera naukowa: 2002–2006 – studia magisterskie: filologia polska (specjalność: edytorstwo) na Wydziale Filologiczno-Historycznym UG; 2006–2010 – studia doktorancie na Wydziale Filologicznym UG; 2010 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych, UG, Wydział Filologiczny, na podstawie rozprawy Pasaż tekstowy – próba charakterystyki gatunku (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska); 2009–2013 – studia III stopnia: historia na Wydziale Historycznym UG; od 2010 – adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny UG, Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej; 2014/2015 – stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Zainteresowania naukowe: studia miejskie, związki między literaturoznawstwem a teoriami wiedzy o przeszłości, metodologia historii, estetyka melancholijna.

Zajęcia dydaktyczne: poetyka, stylistyka. Od 2011 – opiekunka studenckiego Koła Naukowego Teoretyków Literatury IFP UG.

Lista publikacji