dr Magdalena Sacha

zajmowała się problematyką polsko-niemiecką już w swojej pracy magisterskiej, która ukazała się pod tytułem Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich (Olsztyn 2001). Jej praca doktorska poświęcona jest z kolei tematyce działalności kulturalnej więźniów w obozie koncentracyjnym Buchenwald („Gdyście w obóz przybyć już raczyli…”, Gdańsk-Bydgoszcz 2014). W latach 2001-2009 prowadziła Muzeum Regionalne w Krokowej na Nordzie – filię Muzeum Prus Zachodnich w Münster. Od 2004 r. jest adiunktem w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego i wykłada podstawy wiedzy o kulturze, muzealnictwo oraz wiedzę o regionie.

Jest członkinią Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, Wspólnoty Kulturowej „Borussia” w Olsztynie i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

kontakt: Magdalena.Sacha@univ.gda.pl