dr Katarzyna Kulikowska

ukończyła studia z zakresu socjologii oraz etnologii (UMK).
Uzyskała stopidr_Katarzyna_Kulikowska_2eń doktora z dziedziny etnologia i antropologia kulturowa na podstawie pracy doktorskiej Etnografia muzeum etnograficznego. Przypadek muzeów pomorskich (UJ).

2 stycznia 2015 r. objęła stanowisko dyrektora Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich. W latach 2004-2014 pracowała w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 2012 r. na stanowisku kustosza.

Jest wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku, członkinią zarządu Sekcji Muzeologicznej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz członkinią Zarządu Instytutu Kaszubskiego (skarbnik). Zajmowała się także projektowaniem aranżacji ekspozycji muzealnych.

Lista publikacji