dr Magdalena Lemańczyk

socjolog, studia socjologiczne w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego (2001-2006), Studium Pedagogiczne przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (2003-2005), absolwentka Szkoły Młodych Liderów Socjologii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (2005). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii  (2013) na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej pt. Tożsamość narodowa liderów mniejszości niemieckiej w wybranych miejscowościach Polski północnej (praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego), Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka książki pt. Mniejszość niemiecka na Pomorzu Gdańskim, Wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2016.

Zainteresowania naukowe: mniejszości niemieckie w Europie Środkowej, mniejszość niemiecka w Polsce i na Pomorzu Gdańskim, niemieccy gdańszczanie i zachodnioprusacy w RFN, stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku, relacje kaszubsko-niemieckie po 1945 roku, badania jakościowe w socjologii, antropologia społeczna.

Wybrane publikacje

kontakt: m_lemanczyk@wp.pl