Wykład otwarty prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej

 

Kto włada naszą pamięcią zbiorową?

W dniu 5 kwietnia 2013 roku gościliśmy po raz pierwszy na UG prof. zw. dr. hab. Annę Wolff-Powęską, pracownika Zakładu Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wygłosiła wykład otwarty na temat Kto włada naszą pamięcią zbiorową? w ramach zajęć Wstęp do niemcoznawstwa. Tematyka wystąpienia odnosiła się do publikacji Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945 – 2010) (2011), za którą przyznano autorce Nagrodę Klio. Spotkanie zainaugurowało działalność Pracowni Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego, działającej przy IFG.

Główne obszary badawcze Pani Profesor to dzieje myśli i kultury politycznej w Europie, stosunki polsko-niemieckie, polityka historyczna i pamięć zbiorowa. Inicjuje i realizuje projekty związane z uwikłaniem grup etnicznych i narodów w machinę totalitarnej polityki, a także z ich mentalnym rozrachunkiem z ową przeszłością. Prof. Wolff-Powęska śledzi drogi i bezdroża kolektywnych zmagań z pamięcią. Jest autorką wielu cenionych książek. W latach 1990–2004 badaczkaprowadziła Instytut Zachodni w Poznaniu, z którym związana jest od 1969 r.

W spotkaniu uczestniczyli studenci makrokierunku niemcoznawstwo, filologii germańskiej, wykładowcy IFG i IH, a także goście spoza UG. Spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Przebieg dokumentowała fotograficznie: dr Anastasia Telaak. Protokół z wykładu sporządziła Kamila Tucholska, studentka I roku makrokierunku niemcoznawstwo. Dostępny jest tutaj.