Wykład gościnny i spotkanie z prof. dr. hab. Leszkiem Żylińskim

Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku

W dniu 12 kwietnia 2013 r. gościliśmy prof. UMK dr. hab. Leszka Żylińskiego,  germanistę i literaturoznawcę, specjalizującego się w historii niemieckiej literatury, kultury i idei XIX i XX wieku, członka m.in. prestiżowej Niemieckiej Akademii Języka i Literatury (Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung) oraz współredaktora serii niemcoznawczej Zrozumieć Niemcy. W ramach wykładu otwartego podzielił się z gdańskimi słuchaczami refleksjami na temat Europa w myśli niemieckiej XIX-XXI wieku. Gościa powitała Dyrektor IFG, prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska, a spotkanie poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Wykład został zorganizowany przez Pracownię Badań Nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego przy IFG.

Toruński germanista poprowadził słuchaczy w meandryczną podróż w czasie i przestrzeni niemieckiej myśli intelektualnej, dotyczącej narracji o Europie, jej tożsamości, kształtu, kulturowych wartości i politycznej przyszłości. Prezentując panoramę refleksji niemieckojęzycznych intelektualistów od Kanta po Habermasa, ukazał wielogłosowość owych wizji, a zarazem ich zmienność w czasie, w zależności od społeczno-historycznego kontekstu. W 2012 roku prof. Leszek Żyliński opublikował książkę na ten temat, którą można było nabyć podczas spotkania dzięki Księgarni Literka na Wydziale Filologicznym i Wydziale Historycznym.

Wykład dopełniła dyskusja, w której poruszono m.in. kwestie współczesnej recepcji zaprezentowanych koncepcji oraz specyfikę niemcoznawstwa jako dyscypliny naukowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy i studenci niemcoznawstwa i filologii germańskiej, goście z Wydziału Filologicznego, Historycznego oraz Nauk Społecznych, a także spoza uczelni. Dokumentację fotograficzną sporządziła Ewelina Rogala, studentka I roku MSU filologii germańskiej.

W tym samym dniu w godzinach popołudniowych odbył się wieczorek literacki w Centrum Herdera, współgospodarza gdańskiej wizyty toruńskiego gościa, podczas którego prof. Leszek Żyliński wypowiedział się na temat Europa in der Krise – Intellektuelle in der Diskussion.

M.B.-Sz.