Wykład otwarty prof. dr. hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego

Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza

W dniu 12 kwietnia 2013 roku odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. Cezarego Obracht-Prondzyńskiego Niemcy jako sąsiedzi. Doświadczenia z pomorskiego pogranicza. Nasz gość jest historykiem i socjologiem, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, a także wiceprezesem Instytutu Kaszubskiego. Zainteresowania badawcze Naszego Gościa dotyczą głównie problematyki mniejszości, kultury Kaszub i Pomorza oraz polityki regionalnej. Od wielu pokoleń związany jest rodzinnie z Pomorzem, a przede wszystkim z Ziemią Bytowską – pograniczem pograniczy. Mieszka w Bytowie.

Profesor Prondzyński ukazując koegzystencję różnych grup etnicznych na Pomorzu na przestrzeni wieków, zwracał uwagę na poplątanie losów na pograniczu, wzajemne postrzeganie różnych grup, odwołując się do własnej pamięci rodzinnej i doświadczeń autobiograficznych. Omawiając znaczenie cezur 1939 i 1945 w pamięci zbiorowej Pomorzan, podkreślił, że w 1945 roku nie wyobrażano sobie dalszego współistnienia z Niemcami na tym obszarze.

W spotkaniu uczestniczyło liczne grono studentów i wykładowców UG z różnych kierunków i wydziałów, szczególnie germaniści i niemcoznawcy, a także zainteresowani spoza uczelni. Spotkanie zorganizowała Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego w ramach wykładu Wstęp do niemcoznawstwa, a poprowadziła dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk.