Wissenschaftlichen Publikationen

Herausgeberschaft

2014

Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaffa, tłum. Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, oprac. i posłowie Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk: Instytut Kaszubski  (=Stegnami pomorskiego pogranicza), 344 S.

2013

W cieniu morza czasu. Obrazy literackie Kaszub i Gdańska, wybór i oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, 144 S.

Przywracając pamięć…, red. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Bytów / Gdańsk: Instytut Kaszubski, 86 S. / 2. wyd, popr. i zaktual..: 95 S.

Aufsätze, Buchkapitel, Online-Publikationen

2014

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Abgebrochene intergenerationale Transmission? Die Mehrsprachigkeit der Freien Stadt Danzig in der Autobiographik von Autoren jüdischer Herkunft. In: Studia Germanica Gedanensia. Bild – Reflexion – Dialog. Interkulturelle Perspektiven in der Literatur und im Theater. Bd. 31, hrsg. v.  Miłosława Borzyszkowska, Eliza Szymańska u. Anastasia Telaak, Gdańsk, 41-51.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Posłowie. Tory życia, w: Frank Meisler, Zaułkami pamięci. Gdańsk – Londyn – Jaffa. Tłum. Agata Teperek i Andrzej Szewczyk, oprac. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk. Gdańsk: Instytut Kaszubski, 329-344.

Sacha Magdalena: Jak z Angielki zrobić dobrą Niemkę? Przestrzenie kobiecej Inności na przykładzie prozy Elizabeth von Arnim, „Studia Germanica Gedanensia” 2014, 30, 111-121.

Sacha Magdalena: Z biegiem Piaśnicy. Miejsca pamięci wokół „granicy fantomowej” na Północnych Kaszubach, „Przegląd Zachodni”, 3 (352), 169-183.

2013

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Jüdische Spuren in der Kaschubei. Ein Reisehandbuch zum kollektiven Gedächtnis im historischen deutsch-polnischen Grenzraum, in: Das war mal unsere Heimat…. Jüdische Geschichte im preussischen Osten. Begleitband zur Internationalen Tagung am 2. und 3. November 2011 in Berlin, hrsg. v. Uwe Neumärker und Andreas Kossert, Berlin: Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung und Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, 38-46 (mit Christian Pletzing).

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Z przeszłości bytowskich Żydów, w: Przywracając pamięć… O żydowskich mieszkańcach Ziemi Bytowskiej, red. tejże, Bytów – Gdańsk: Kurier Bytowski, 46-56 / 2. wyd. popr. i zaktual.: 69-85.

Sacha Magdalena: Będomin i Bendomin. Polska i niemiecka opowieść o miejscu pamięci, [w:] Nuta wolności w pismach i działalności Józefa Wybickiego, red. Irena Kadulska, Piotr Kąkol i Józef Arno Włodarski, Gdańsk, 187-207.

Söhner Felicitas: Zum Schreiben von Geschichte – Aufgabe und Ethik historischer Forschung, in: IABLIS Jahrbuch für europäische Prozesse. „Emanzipation. Der Mehrwert der Geschichte“, 12. Jg., Institut für Neuere deutsche und europäische Literatur, Fernuniversität in Hagen. (http://www.iablis.de/iablis_t/2013/soehner13.html).

Turska Marta: Übersetzung im Dienste der Macht. Ein Exkurs ins 18.
Jahrhundert, in: Lukas Katarzyna, Olszewska Izabela, Turska Marta (Hgg.): Translation im Spannungsfeld der cultural turns. Frankfurt am Main (et al.): Peter Lang 2013, 155-166 (=Studien zur Germanistik, Slawistik und Übersetzungskultur).

2012

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Okruchy pamięci. Społeczność żydowska ziemi bytowskiej, w: Losy różne, miejsca wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i… smaków, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk-Bytów, 53-79, takżehttp://www.bytow4kultur.pl/index.php?id=21.

Sacha Magdalena: Das Regionalmuseum Krockow / Krokowa im kaschubischen Grenzland, „Inter Finitimos“ 2012, 10, 133-148 [mit Jürgen Martens].

Söhner Felicitas: Extremismus – Überlegungen zu Konzept und Begriff, in: GlobKult –  kulturwissenschaftlich-politisches Magazin, FernUniversität in Hagen, Ausg. 21.06.2012.

Im Erscheinen

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Die Abwesenheit des Anwesenden. Das Bild Danzigs in Alfred Döblins „Reise in Polen“ versus in der Autobiographik von Danziger Autoren jüdischer Herkunft, Konferenzband: 19. Internationales Alfred Döblin Kolloquium, 6.-9/ 9.6.13, hrsg. v. Marion Brandt u. Grażyna Kwiecińska.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Dlaczego właściwie nie znasz języka polskiego? Wielojęzyczność Gdańska jako figura pamięci w autobiografiach autorów pochodzenia żydowskiego, tom pokonferencyjny: Wielojęzyczność Pomorza, red. Małgorzata Klinkosz u. Zenon Lica.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Żydowskie topografie pamięci miast pomorskiego pogranicza, tom pokonferencyjny: Wielkie Pomorze. Wierzenia i religie, red. Daniel Kalinowski i Adela Kuik-Kalinowska.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Christian Graf von Krockow z Rumska i jego obraz Pomorza, do publikacji: Kaszubskie Jeruzalem. Dzieje gminy Główczyce i okolic, red. Józef Borzyszkowski.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Motyw bramy a (re)konstrukcje gdańskich modi co vivendi, do publikacji wielotomowej w ramach projektu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego: „Wspólny pokój”. Ku gdańskim modi co vivendi, red. Maria Mendel.

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Literatura jako medium pamięci. Teksty autobiograficzne o doświadczaniu Pomorza w perspektywie porównawczej (Propozycja ujęcia), do tomu pokonferencyjnego: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Mosakowski Janusz: Konrad Leczkow w sieci Pomorzan, do tomu pokonferencyjnego: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Sacha Magdalena: Pamięć o bohaterze – Antoni Abraham jako „miejsce pamięci” Kaszubów, do tomu pokonferencyjnego: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Söhner Felicitas: Zbrodnie nazistowskiej psychiatrii w pamięci polsko-niemieckiego pogranicza, do tomu pokonferencyjnego: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Söhner Felicitas: Der Umbruch von 1989 – eine Betrachtung semantischer Diskurse und historischer Verantwortung (2014) in: Gehler, Michael / Brait, Andrea (Hg.): Grenzöffnung 1989: Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich, Wien/Salzburg.

Szymańska Eliza: Teatr jako przestrzeń pamięci na przykładzie wybranych inscenizacji Teatru Wybrzeże w Gdańsku, do tomu pokonferencyjnego: Kulturowe konteksty pamięci Pomorzan. XIII Konferencja Kaszubsko-Pomorska, red. Cezary Obracht-Prondzyński, wyd: Instytut Kaszubski i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Rezensionen

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Spacerując po mieście polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego… Michał Olszewski, Rafał Żytyniec: Ełk. Spracerownik po niezwykłym mieście, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2012, ss 232, „Pomerania” 1 (2014).

Söhner Felicitas: Preußisches Ethos und deutsch-polnische Erinnerungskultur (2013). Rezension zu Borzyszkowska-Szewczyk, Pamięć dla przyszłości, Atut, Wrocław, in: Inter Finitimos 10 – Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 2012, fibre Verlag, Osnabrück.

Söhner Felicitas: Vertreibungsdiskurs und Erinnerungskultur (2012). Rezension zu Hahn/Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern; Fischer: Heimat-Politiker?; Burk / Fehse / Krauss /Spröer /Wolter: Fremde Heimat; Agazzi / Schütz (Hg.): Heimkehr; Lau: Deutschlands historischer Osten; Ther: Die dunkle Seite der Nationalstaaten; Douglas: „Ordnungsgemäße Überführung“, in: Deutschland Archiv 45, Heft 2, W. Bertelsmann Verlag, Hannover, 364–373.

Söhner Felicitas: Nationalliteratur und Identitätsbildung (2012). Rezension zu Surynt  / Zybura, Narrative des Nationalen, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, jgo.e-reviews Bd. 2, Heft 3, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg.

Rezensionen im Erscheinen

Söhner Felicitas: Transformation der Grenzen Europas und ihrer Ergänzungsräume (2014) Rezension zu Marung, Steffi, 2013, Die wandernde Grenze. Die EU, Polen und der Wandel politischer Räume 1990-2010, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, in: Polish Studies Interdisciplinary, pol-int.net, Europa-Universität, Frankfurt a.O.

Söhner Felicitas: Regionale Geschichtskulturen und Identitätsstiftung in Grenzregionen Ostmitteleuropas (2014). Rezension zu Burkhard Olschowsky (Hg.), 2013, Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der europäischen Identitätsbildung im  europäischen Vergleich, München: Oldenbourg, in: Zeitschrift für Ostmitteuropa-Forschung.

Söhner Felicitas: Gesellschaftlicher Protest und Populismus in Ostmitteleuropa nach 1989 (2014). Rezension zu Bingen, Dieter / Jarosz, Maria / Loew, Peter Oliver, 2012, Legitimation und Protest. Gesellschaftliche Unruhe in Polen, Ostdeutschland und anderen Transformationsländern nach 1989, Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts, Bd. 31, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, in: Inter Finitimos 11 – Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, 2014, fibre Verlag, Osnabrück.

Tagungsberichte

Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława: Międzynarodowe Warsztaty Letnie. Günter Grass – twórczość i recepcja, Gdańsk 27.6.-1.7.2012,  Acta Cassubiana, t. XIV, Gdańsk 2012, 398-400.

Übersetzungen

Grzegorz Rafiński (red): Człowiek pojednania 2013 i 2014 / Mensch der Versöhnung 2013 und 2014, tłum. na jęz. niem. Marta Turska, Łęgowo 2014, 165 ss.

Uwe Rada: Niemen. Historia kulturowa pewnej rzeki, tłum. Magdalena Sacha, Olsztyn: Borussia, 2013.