PUSTY POKÓJ. TEATR GOTOWANIA WEDŁUG GÜNTERA GRASSA. In memoriam