dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

germanistka, nauczyciel akademicki; adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UG (Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej, od 2011 w Zakładzie Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska).

nowww

studia:
filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universität Leipzig (germanistyka i kulturoznawstwo) oraz Uniwersytecie Gdańskim; studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; studia doktoranckie: Filologiczne Studium Doktoranckie UG i Promotionskolleg Ost-West na Ruhr-Universität w Bochum; praca doktorska: Etos pruski i kultura pamięci. Literatura wspomnieniowa szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945r. (obrona 2008 na UG, opublikowana jako Pamięć dla przyszłości, Wrocław: ATUT 2009; =Zrozumieć Niemcy).

zainteresowania naukowe:
literatura polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, autobiografika szlachty i autorów pochodzenia żydowskiego, gdańska i pomorska pamięć zbiorowa (w tym postpamięć), imagologia literacka.

lista publikacji

współpraca i działalność naukowa

stypendia i pobyty badawcze

prowadzone zajęcia dydaktyczne

kontakt: mborzyszkowska@ug.edu.pl